Call Center 1183
ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง

ชิลชัวร์

 • จ่ายชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล สูงสุด 2,000 บาท/วัน*
 • ไม่เคลม รับส่วนลดเบี้ย 10% (สูงสุด 3 ปีกรมธรรม์)*
 • เบี้ยเริ่มชิลๆ แค่ 3 บาท/วัน*​
 • ฟรี! บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย

 1. รายละเอียด
 2. เลือกแผน
 3. ตอบคำถาม
 4. ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ยืนยันข้อมูลและชำระเงิน
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยและความคุ้มครอง

โปรดใส่ข้อมูลของคุณ

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) ?การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น
Tune-ChillSure-Table-TH

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

 1. จำกัดจำนวนกรมธรรม์ 1 ฉบับต่อผู้เอาประกันภัย
 2. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยโดยผู้เอาประกันต้องมีช่วงอายุระหว่าง 20 - 55 ปี และ สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 60 ปี
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีชั้นอาชีพ ชั้น 1 และ/หรือ ชั้น 2 ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ตรวจสอบชั้นอาชีพ คลิก
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพถาวรก่อนการรับประกันภัย
 5. ผู้เอาประกันภัยต้องตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง
 6. ผู้เอาประกันภัยต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินรายได้เฉลี่ยต่อวัน ไม่ว่าจะทำกับบริษัทประกันภัยใดก็ตาม
 7. เป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 8. เบี้ยประกันภัยนี้เสนอความคุ้มครองเป็บแบบกรมธรรม์รายปี
 9. การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วยจะมีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 10. ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดส่วนแรกสำหรับการชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทางร่างกาย วันแรก (1 day deductible)
 11. คุ้มครองเฉพาะกรณีการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือกว่า 500 แห่งเท่านั้น โดยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด
 12. No Claim Bonus หากตลอดระยะเวลาประกันภัยไม่มีการเคลม รับเลยส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ของเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ (สูงสุด 3 ปีกรมธรรม์)
 13. ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์ คลิก
 14. เบี้ยประกันนี้ไม่สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการรับประกันภัย (Pre-existing condition)
 2. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
  2.1 30 วัน สำหรับการป่วยใดๆ
  2.2 120 วัน สำหรับการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  2.3 180 วัน สำหรับการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 3. ไม่รวมอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ