Call Center 1183
ประกันภัยการเดินทาง

ไอ ทราเวล ประกันเดินทางต่างประเทศ

ยืนหนึ่ง! ประกันเดินทางต่างประเทศ iTravel จาก Tune Protect

คุ้มครองครอบคลุมทั่วโลกมากกว่า สบายใจทุกที่ทุกเวลาเมื่อเดินทาง

(Visa Approved - Schengen, สิงคโปร์)

จุดเด่นประกัน iTravel

 • ซื้อออนไลน์ รับกรมธรรม์ทันที
 • มั่นใจกับแบรนด์อันดับ 1 ประกันเดินทาง
 • กว่า 1 ล้านคนต่อปี ที่ใช้ประกันเดินทางจากเรา
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ฟรีบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ดูแลคุณ 24 ชั่วโมง

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ถูกยกเลิกการเดินทาง
 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
 • ทุกแผนคุ้มครองการรักษาจากไวรัส COVID-19
 • ได้รับการรับรองจากสถานทูตใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen)
 • เงินชดเชย กรณียื่นวีซาไม่ผ่าน*
 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยขณะเดินทาง

iTravel ประกันการเดินทางต่างประเทศ ให้คุณอุ่นใจตลอดทริป

ไม่ว่าจะเจ็บป่วย ไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง ถูกยกเลิกการเดินทาง หรือ ของสูญหาย ให้คุณสนุกกับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ พร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย มีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขณะอยู่ต่างประเทศ

 • ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ สูงสุด 4,000,000 บาท*
 • คุ้มครองอุบัติเหตุและการเสียชีวิต สูงสุด 5,000,000 บาท*
 • ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชม
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย ในเครือโรงพยาบาล ทั่วโลก
 

ติดต่อใช้บริการ โทร. 02 180 5591

ความรู้สึกลูกค้า

กับประกันเดินทางจาก Tune Protect Thailand

คุณพัชรวรรณ

“ไปต่างประเทศกันครั้งแรกทั้งบ้าน สามี ถูกรถเฉี่ยว iTravel ดูแลหมดเลยค่ะ”

คุณนครินทร์

“พนักงานช่วยเหลือดีมาก เราเลยเดินทางสบายใจขึ้นเยอะเลยครับ”

คุณแนน

“เดินทางคนเดียวแอบกังวล แต่มี ประกันนี้ ดูแลทุกอย่าง ดีอ่ะ”

เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครอง

 1. คุ้มครองการเดินทางรายเที่ยว
  1.1 ผู้เอาประกันภัยต้องซื้อประกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
  1.2 สามารถซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าได้ 8 เดือน
 2. ความคุ้มครองการเดินทางรายปี - คุ้มครองการเดินทางได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
 3. ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาคุ้มครอง
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางออกจากประเทศไทย
 5. กรณีวันที่ซื้อประกันภัยและวันที่มีผลใช้บังคับเหมือนกัน กรมธรรม์จะเริ่มทันทีหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยสำเร็จ
 6. การยกเลิกกรมธรรม์:
  6.1 ความคุ้มครองการเดินทางครั้งเดียว – ในกรณีที่มีการยกเลิกหลังจากออกกรมธรรม์แล้ว เบี้ยประกันภัยจะไม่ได้รับคืน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า
  6.2 ความคุ้มครองการเดินทางรายปี – ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 7. ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการHealth2GO คลิก

เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

 • อายุ 1 ปี – 85 ปี
 • สัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย
 • สูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละรายต่อระยะเวลาคุ้มครอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน หรือแรงงานในงานก่อสร้างประมง เก็บผลไม้ หรืองานเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
 • ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง
 • ผู้สมัครให้ความยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลและคลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลแก่ Tune Protect ประเทศไทย เมื่อได้รับทำการสอบถามเกี่ยวกับผู้สมัคร

ประเทศที่ยกเว้น

 • อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, เนปาล, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน, รัสเซีย, ยูเครน

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ