Call Center 1183
ประกันภัยการเดินทาง

iTravel ประกันเดินทางต่างประเทศ

ยืนหนึ่ง! ประกันเดินทางต่างประเทศ iTravel จาก Tune Protect

คุ้มครองครอบคลุมทั่วโลกมากกว่า สบายใจทุกที่ทุกเวลาเมื่อเดินทาง

(Visa Approved - Schengen, สิงคโปร์, )

จุดเด่นประกัน iTravel

 • ซื้อออนไลน์ รับกรมธรรม์ทันที
 • มั่นใจกับแบรนด์อันดับ 1 ประกันเดินทาง
 • กว่า 1 ล้านคนต่อปี ที่ใช้ประกันเดินทางจากเรา
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ฟรีบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ดูแลคุณ 24 ชั่วโมง

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ถูกยกเลิกการเดินทาง
 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
 • ทุกแผนคุ้มครองการรักษาจากไวรัส COVID-19
 • ได้รับการรับรองจากสถานทูตใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen)
 • เงินชดเชย กรณียื่นวีซาไม่ผ่าน*
 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยขณะเดินทาง

iTravel ประกันการเดินทางต่างประเทศ ให้คุณอุ่นใจตลอดทริป

ไม่ว่าจะเจ็บป่วย ไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง ถูกยกเลิกการเดินทาง หรือ ของสูญหาย ให้คุณสนุกกับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ พร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย มีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขณะอยู่ต่างประเทศ

 • ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ สูงสุด 4,000,000 บาท*
 • คุ้มครองอุบัติเหตุและการเสียชีวิต สูงสุด 5,000,000 บาท*
 • ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชม
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย ในเครือโรงพยาบาล ทั่วโลก

ความรู้สึกลูกค้า

กับประกันเดินทางจาก Tune Protect Thailand

คุณนครินทร์

“พนักงานช่วยเหลือดีมาก เราเลยเดินทางสบายใจขึ้นเยอะเลยครับ”

คุณแนน

“เดินทางคนเดียวแอบกังวล แต่มี ประกันนี้ ดูแลทุกอย่าง ดีอ่ะ”

คุณพัชรวรรณ

“ไปต่างประเทศกันครั้งแรกทั้งบ้าน สามี ถูกรถเฉี่ยว iTravel ดูแลหมดเลยค่ะ”

เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครอง

 1. คุ้มครองการเดินทางรายเที่ยว
  1.1 ผู้เอาประกันภัยต้องซื้อประกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
  1.2 สามารถซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าได้ 8 เดือน
 2. ความคุ้มครองการเดินทางรายปี - คุ้มครองการเดินทางได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
 3. ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาคุ้มครอง
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางออกจากประเทศไทย
 5. กรณีวันที่ซื้อประกันภัยและวันที่มีผลใช้บังคับเหมือนกัน กรมธรรม์จะเริ่มทันทีหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยสำเร็จ
 6. การยกเลิกกรมธรรม์:
  6.1 ความคุ้มครองการเดินทางครั้งเดียว – ในกรณีที่มีการยกเลิกหลังจากออกกรมธรรม์แล้ว เบี้ยประกันภัยจะไม่ได้รับคืน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า
  6.2 ความคุ้มครองการเดินทางรายปี – ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 7. ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการHealth2GO คลิก

เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

 • อายุ 1 ปี – 85 ปี
 • สัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย
 • สูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละรายต่อระยะเวลาคุ้มครอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน หรือแรงงานในงานก่อสร้างประมง เก็บผลไม้ หรืองานเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
 • ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง
 • ผู้สมัครให้ความยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลและคลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลแก่ Tune Protect ประเทศไทย เมื่อได้รับทำการสอบถามเกี่ยวกับผู้สมัคร

ประเทศที่ยกเว้น

 • อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, เนปาล, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ