Call Center 1183
ประวัติองค์กร

ประวัติองค์กร

เริ่มก่อตั้งกิจการ จากการร่วมมือกันระหว่าง TPG Tune Protect Group Berhad ซึ่งเป็นบริษัท ประกันภัยที่ทําธุรกิจ ทั้งประกันภัยตรงและประกันภัยต่อใน 17 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และ บริษัท โอสถสภาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใน เครือบริษัท โอสถสภา จํากัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน)”
ปัจจุบันเพื่อตอบย้ำภาพลักษณ์และนโยบาย One Tune Protect บริษัท ทูนประกันภัย จึงเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อ การสื่อสารเป็น Tune Protect Thailand


15 กรกฎาคม 2557

เริ่มก่อตั้งกิจการ จากการร่วมมือกันระหว่าง TPG Tune Protect Group Berhad และ บริษัท โอสถสภาประกันภัย จํากัด (มหาชน)

4 กันยายน 2557

เริ่มให้บริการ ประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชีย

9 ธันวาคม 2557

รางวัล Best of the Best ท๊อป 200

2558

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด 202% จากปี 2557 ในตลาดประกันวินาศภัย

2564

บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อการเป็นผู้นำด้านการให้บริการประกันภัยแบบดิจิทัลและเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เพื่อรองรับความต้องการของผู้เอาประกัน

ปัจจุบันด้วยนโยบาย One Tune Protect บริษัท ทูนประกันภัย จึงเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อ การสื่อสารเป็น Tune Protect Thailand

2557
15 กรกฎาคม

เริ่มก่อตั้งกิจการ จากการร่วมมือกันระหว่าง TPG Tune Protect Group Berhad ซึ่งเป็นบริษัท ประกันภัยที่ทําธุรกิจ ทั้งประกันภัยตรงและประกันภัยต่อใน 17 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และ บริษัท โอสถสภาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใน เครือบริษัท โอสถสภา จํากัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน)”

4 กันยายน

เริ่มให้บริการ ประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชีย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia ให้แก่กลุ่มลูกค้าของสายการบินแอร์เอเชีย

9 ธันวาคม

รางวัล Best of the Best ท๊อป 200 สำหรับขนาดธุรกิจขนาดเล็กในภูมิภาค Forbe Asia Best Under a Million Award

2558

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอีกครั้งในตลาดประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันหลากหลายเพื่อตอบโจทย์การคุ้มครองที่เข้ากับคนไทยมากขึ้น และช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและสังคมไทย พร้อมเบี้ยรับประกันภัยรวม เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด 202% จากปี 2557

2564

บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อการเป็นผู้นำด้านการให้บริการประกันภัยแบบดิจิทัลและเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เพื่อรองรับความต้องการของผู้เอาประกัน

ปัจจุบันด้วยนโยบาย One Tune Protect บริษัท ทูนประกันภัย จึงเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อ การสื่อสารเป็น Tune Protect Thailand


 

คุณ อนุรัฐ เยาวมาลี
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย
คุณ ดิกซัน วง คิท เซง
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงิน
คุณ สุเทพ แซ่อั้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
คุณ จินตนันท์ ไกรโสภา
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและอีคอมเมิร์ซ
คุณ มนัสนันท์ ตันวงษ์วาน
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณ สิริรักษ์ จิตรคำ
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
คุณ ยุทธชัย อิสสวาณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง กฎหมาย และการกำกับตามกฎระเบียบ
คุณ วิทยา พรพัชรพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ทูนประกันภัยจะเป็นผู้นำในการรับประกันภัยทางดิจิทัลรายย่อย มุ่งเน้นไปที่การขายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง และดำเนินธุรกิจการค้ากับลูกค้ารายปลีกย่อย

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการรับประกันภัยทางดิจิทัลที่เป็นที่ไว้วางใจ และเป็นพันธมิตรกับผู้บริโภคตลอดทุกช่วงของชีวิต และยังมอบความคุ้มครองที่ตอบรับกับวิถีทางการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค”

พันธกิจ “เราจะสรรสร้างนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้ ทั้งในด้านความคุ้มครอง สุขภาพ และ นวัตกรรมที่จำเป็นในวิถีชีวิตปัจจุบัน โดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเราได้อย่างสะดวกสบายผ่านช่องทางที่หลากหลาย (ทั้งผ่านทางพันธมิตรทางการค้า ตัวกลางทางการตลาดทางตรง และช่องทางอินเตอร์เน็ต) และใช้ช่องทางดิจิตัลที่สามารถส่งผ่านคุณค่าไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง”

กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์เพื่อความเติบโตของบริษัทฯ

Tune Protect chart