Call Center 1183
ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง

ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง

ให้ทูนฯ ดูแลการขนส่งสินค้าของคุณอย่างมั่นใจ

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยทางทะเลในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเล ซึ่งวินาศภัยที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ขนส่งทางเรือ หรือทางอากาศ รวมถึงการขนส่งทางบก โดยสามารถ แบ่งออกเป็น

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ

คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด แผ่นดินไหว เรือเกยตื้น ชนกับวัตถุอื่น สินค้าถูกน้ำทะเลซัด สินค้าถูกขโมย สินค้าแตกหัก

ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ

คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด การชนกับพาหนะอื่น รถ/รถไฟคว่ำ ตกสะพานหรือสะพานขาด เครื่องบินตก เรือจม เรือเกยตื้น

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในขณะขนส่งหรือขนถ่ายของจากยานพาหนะที่ขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เกิดจากผู้ขนส่งติดต่อเรา

ที่อยู่: บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-078-5656
สายด่วน: 1183
อีเมล: [email protected]
แฟกซ์: 02-078-5601-3
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

     

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ