Call Center 1183
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ให้ทูนฯ ปกป้องความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความประมาทเลินเล่อ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาบต่อบุคคลภายนอกซึ่งท่านจะต้องรับผิดตามกฏหมาย

ความคุ้มครอง

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือเสียหายต่อบุคคลภายนอก สำหรับทรัพย์สิน หรือร่างกาย ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของท่านติดต่อเรา

ที่อยู่: บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-078-5656
สายด่วน: 1183
อีเมล: [email protected]
แฟกซ์: 02-078-5601-3
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

     

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ