Call Center 1183
ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอุตสาหกรรม

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอุตสาหกรรม

ให้ทูนฯคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของธุรกิจของคุณ

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด เหมาะกับ ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนประกันภัยสูง เช่น อาคารชุด, โรงงาน,โรงแรม ,โครงการอาคารสำนักงานเพื่อคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น

กรมธรรม์แบ่งออกเป็น 2 หมวดหลักใหญ่ การประกันดังนี้

  • ส่วนที่1 การประกันภัยทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
  • ส่วนที่2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง

ความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ติดต่อเรา

ที่อยู่: บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-078-5656
สายด่วน: 1183
อีเมล: [email protected]
แฟกซ์: 02-078-5601-3
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

     

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ