Call Center 1183
myEliteDoctor

myEliteDoctor บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ระดับโลก

โรคร้ายแรงเลือกไม่ได้ แต่คุณเลือกการรักษาที่ดีที่สุดได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมดูแลคุณเมื่อวันนั้นมาถึง

บริการนี้คืออะไร

myEliteDoctor คือ บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ระดับโลก (Medical Second Opinion Service) ที่ Tune Protect Thailand ได้ร่วมกับ PGH ซึ่งเป็นมืออาชีพด้านการให้บริการเครือข่ายทางการแพทย์ชั้นนำ ที่พร้อมเชื่อมคุณให้เข้าถึงการวินิจฉัยโรคร้ายแรงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากฮาร์วาร์ดและทั่วโลก เพียงแค่โทรหาเราหรือกรอกข้อมูล แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการติดต่อแพทย์และสรุปผลให้คุณเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ หาทางเลือกวิธีการในการรักษา และช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังจะเผชิญและกังวล

จุดเด่นบริการ

 • การตรวจวินิจฉัยและแผนการรักษา

 • การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์สู่แพทย์

 • มี Care Manager ให้การดูแลส่วนบุคคล

 

เมื่อใดคุณควรใช้บริการ

ลูกค้าสามารถเข้าใช้ myEliteDoctor บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ระดับโลก (Medical Second Opinion Service) ได้ทันทีหลังจาก 48 ชั่วโมงที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง myFlexi CI โดยลูกค้าทราบผลวินิจฉัยว่าเป็น มะเร็งหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขบริการ

 

วิธีรับสิทธิ์

เพียงซื้อประกัน myFlexi CI ตามแผนประกันที่มีบริการ myEliteDoctor บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ระดับโลก (Medical Second Opinion Service) คุณก็พร้อมได้รับสิทธิ์การเข้าใช้บริการจากทีมแพทย์มืออาชีพ

ขั้นตอนง่ายๆ เมื่อต้องการใช้บริการ

 • ลูกค้าทราบผลวินิจฉัย มะเร็งหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ของบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์

 • อีเมลหรือโทร ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อขอรับบริการ

 • เจ้าหน้าที่ PGH โทรหรืออีเมลแจ้งเรื่องเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขอใช้บริการ เพื่อมอบหมายไปที่ Personal Care Manager

 • เริ่มแผนการตรวจวินิจฉัยและการรักษา สำหรับความเห็นที่สองจากแพทย์

 • ระหว่างแพทย์กับแพทย์ จะประเมิณและวินิจฉัยการรักษา

ทำความรู้จักแพทย์ของเรา

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกที่สนับสนุนบริการและการรักษา จาก PGH ประกอบด้วยแพทยที่มีความผู้เชี่ยวชาญอันโดดเด่นและอยู่ในแนวหน้าของการรักษาโรคร้ายแรงและการวิจัยของโรงพยาบาลอันดับต้นของโลก

 

เงื่อนไขบริการ

 1. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การวิเคราะห์ผลวินิจฉัยของแพทย์ การให้คำแนะนำแผนการรักษาสุขภาพ การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นการให้บริการโดย PGH โดยตรง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าวจาก PGH แต่อย่างใด
 2. บริการ myEliteDoctor ไม่ใช่การประกันภัย และไม่ได้ทำหน้าที่แทนแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของบริษัทฯ และไม่ถือว่าบริษัทฯ รับทราบหรือรู้ถึงข้อมูลการรักษาสุขภาพของท่านและสมาชิกในครอบครัวของท่านแต่อย่างใด
 3. ข้อมูลประวัติผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จาก PGH และการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นั้นมาจากบริษัท PGH
 4. บริการ myEliteDoctor เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิใช้บริการ myEliteDoctor โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการ myEliteDoctor เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 7. ลูกค้าสามารถใช้บริการ myEliteDoctor ได้ 1 ครั้งต่อกลุ่มโรค จนกว่ากรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขการใช้บริการ หรือยกเลิกบริการ myEliteDoctor โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริการ myEliteDoctor เป็นการให้บริการของบริษัท PGH บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ และผู้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนใช้บริการ myEliteDoctor เท่านั้น
 10. บริการ myEliteDoctor ผู้มีสิทธิใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 11. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 12. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้รับบริการควรทำความเข้าใจในรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
 13. ลูกค้าสามารถเข้าใช้ myEliteDoctor บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ระดับโลก (Medical Second Opinion Service) ได้ทันทีหลังจาก 48 ชั่วโมงที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง myFlexi CI