Call Center 1183
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ให้ทูนฯ ปกป้องเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้

   ประกันภัยความเสี่ยภัยทุกชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถเครน รถขุดดิน รถปรับผิวดิน เป็นต้น

ความคุ้มครอง

   กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ติดต่อเรา

ที่อยู่: บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-078-5656
สายด่วน: 1183
อีเมล: [email protected]
แฟกซ์: 02-078-5601-3
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

     

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ