Call Center 1183
ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

มายโฮม สมาร์ท

 • เลือกคุ้มครองบ้านได้สูงสุด 20 ล้านบาท*
 • เบี้ยสบาย เริ่มต้นแค่ 3 บาทต่อวัน
 • ถูกลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คุ้มครองสูงสุด 2 แสนบาท*
 • ฟรี! บริการดูแลบ้านโฮมแคร์ (Fixit) 1 ครั้งต่อปี

 

ซื้อเลย

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย

 1. โปรดกรอกข้อมูล
 2. เลือกแผน
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ยืนยันข้อมูลและชำระเงิน
กรอกข้อมูลเพื่อดูแผนประกันภัยฉบับเต็ม

โปรดกรอกข้อมูล


เงื่อนไขความคุ้มครอง

 

 1. ขอสงวนสิทธิรับประกันภัยเฉพาะสถานที่เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ใช้ประกอบธุรกิจอื่นร่วมด้วย และต้องมีผู้อยู่อาศัยประจำเท่านั้น
 2. การรับประกันภัยตามข้อเสนอนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตล้วนหรือครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น และสถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่ทางรัฐประกาศให้เป็นพื้นที่แก้มลิงหรือทางน้ำผ่าน (Floodway)
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริง จะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น
 5. หากพบว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครอง บริษัทจะทำการบอกล้างกรมธรรม์โดยมีผลตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครอง และคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 6. ไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก และบ้านที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิดน้ำท่วมก่อนการเอาประกันภัย
 7. เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย

 

*ข้อยกเว้นเพิ่มเติม ไม่คุ้มครองแผงโซล่าเซลล์ 

Q&A

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้องซื้อ MyHomeSmart Tune Protect Thailand ?

 • ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ my Home Smart จาก Tune Protect Thailand

  - คุ้มครองสูงสุดถึง 20 ล้านบาท* ชดเชยสูงสุดวันละ 1,000 บาท

  - ถูกลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คุ้มครองสูงสุด 2 แสนบาท*

  - เงินสดหาย คุ้มครองสูงสุด 1 แสนบาท*

  - ดูแลค่าเช่าที่พักชั่วคราว 1,000 บาทต่อวัน*

  - ฟรี! บริการดูแลบ้านโฮมแคร์ FiXit 1 ครั้งต่อปี

 • บริการ FIXIT

  บริการดูบ้านโฮมแคร์สำหรับลูกค้า ทูน โพรเทค ไทยแลนด์ ที่ถือกรมธรรม์ MyHomeSmart โดยให้บริการ ดังนี้

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่บ้าน (ไม่รวมเครื่องปรับอากาศ)

       1) ความช่วยเหลือด้านไฟฟ้าฉุกเฉิน

       2) ช่างทำกุญแจ

       3) การกำจัดแมลงฉุกเฉิน

       4) ช่างประปา

  เมื่อลูกค้าซื้อแพ็กเกจประกันภัยสําหรับบ้าน ที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับบริการ FIXIT ฟรี

 • การซื้อผลิตภัณฑ์

  ช่องทางการซื้อผ่านเว็บไซต์

  ท่านสามารถทำการซื้อ My Home Smart ผ่าน www.tuneprotect.co.th/th

 • เงื่อนไขการรับประกัน

  การเรียกร้องค่าชดเชย My Home Smart กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต้องทำอย่างไร

  เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า และส่งรายละเอียดความเสียหายให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน

   

  การชดเชยให้ผู้ถือกรมธรรม์เมื่อเกิดความเสียหาย

  เมื่อเกิดความเสียหายบริษัทฯ จะชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย หากพบว่ามีการทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเกินกว่า 80% ค่าสินไหมทดแทนจะถูกเฉลี่ยตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อมูลค่าที่แท้จริงนั้น

  ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้มากที่สุด

   

  กรณีที่บริษัทไม่สามารถชดเชยค่าเสียหาย

  บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทุจริด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หรือข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

  ขอแนะนำให้ศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

   

  พื้นที่และจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง

  1. พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่จังหวัดอ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และสิงห์บุรี

  2. เขต 3 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

  3. เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตธนบุรี

   

  *ข้อยกเว้นเพิ่มเติม ไม่คุ้มครองบแผงโซล่าเซลล์

 • บริการหลังการขาย

  ช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่และแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  1. โทร: 1183 ฝ่ายบริการลูกค้า

  2. สอบถามผ่าน Facebook Page: Tune Protect Thailand

  3. LINE Official: @tuneprotect Thailand

  4. อีเมล: [email protected]

   

  การใช้งานบริการ FIXIT

  ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ MyHome Smart ของ Tune Protect Thailand ต้องการใช้บริการ FIXIT สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  บริษัท ยุโรป แอสซิสแทนซ์ จํากัด

  โทร +662 180 5592

  แจ้งหมายเลขกรมธรรม์

  แจ้งรายละเอียดที่ต้องการขอใช้บริการ

   

  Tune Touch Application

  เพื่อเชื่อมต่อประสบการณ์ลูกค้าและมอบบริการประกันภัยง่ายแค่ปลายนิ้ว เข้าถึงกรมธรรม์สะดวก รับข่าวสารผลิตภัณฑ์ ซื้อประกันออนไลน์ ชำระเบี้ย เช็กความคุ้มครอง สามารถดาวน์โหลดได้ ในระบบ iOS คลิก และในระบบ Android คลิก

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ