Call Center 1183
คำแนะนำสำหรับนักเดินทาง: การป้องกันโรคติดเชื้อและโรคเขตร้อน

คำแนะนำสำหรับนักเดินทาง: การป้องกันโรคติดเชื้อและโรคเขตร้อน

คำแนะนำสำหรับนักเดินทาง: การป้องกันโรคติดเชื้อและโรคเขตร้อน

การเดินทางไปยังพื้นที่เขตร้อนอาจทำให้คุณมีปัญหาด้านสุขภาพหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพอากาศประเภทนี้

ขอแนะนำให้คุณคำนึงถึงสถานการณ์เรื่องโรคต่าง ๆ ในประเทศที่คุณต้องการไปผ่านประเด็นต่อไปนี้:

• สุขอนามัยอาหารและการบำบัดน้ำ

• สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (แสงแดด ความร้อน ระดับความสูง สภาพอากาศหนาวจัด สัตว์กัดต่อยหรือแมลงต่อย เป็นต้น)

• โรคติดเชื้อ (มาลาเรีย ตับอักเสบ ไข้เลือดออก ไข้ไทฟอยด์ ไข้เหลือง ฯลฯ)

นี่เป็นโอกาสที่ดีในการตรวจสุขภาพและการตรวจการฉีดวัคซีนที่จำเป็นหรือได้รับการแนะนำโดยสถาบันอย่างเป็นทางการในประเทศที่คุณจะเดินทางไป โดยข้อมูลที่อัปเดตนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถ พิจารณาการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมและการรักษาเฉพาะทางที่เหมาะสมได้

 

โรคติดเชื้อเขตร้อน

 โรคเหล่านี้เกิดขึ้นในสภาพอากาศที่ร้อนและชื้น และเกิดจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือเชื้อรา) ที่สามารถแพร่เชื้อโดยตรงหรือโดยอ้อมจากคนสู่คนหรือแม้แต่จากสัตว์สู่คนได้

โรคติดเชื้อเขตร้อนที่พบบ่อยที่สุด: มาลาเรีย ไข้เลือดออก ตับอักเสบ ไข้ไทฟอยด์ ไข้เหลือง โรคเรื้อน อหิวาตกโรค

 

การป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงโรคเขตร้อน

ก่อนออกเดินทาง

เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่คุณเคยอาศัยอยู่ มีเกณฑ์ที่คุณควรพิจารณาดังนี้:

 

• ประเมินความเสี่ยงของประเทศที่จะเดินทางไป

• เงื่อนไขและระยะเวลาในการเข้าพัก

• อายุ ภาวะสุขภาพโดยทั่วไป และสภาพร่างกายของผู้เดินทาง

 สิ่งสำคัญคือ ต้องทราบก่อนออกเดินทาง (1-2 เดือนก่อน) ว่าต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

 

การฉีดวัคซีนและการรักษาเฉพาะของโรคเขตร้อน

การฉีดวัคซีนจะช่วยให้ผู้เดินทางสามารถหลีกเลี่ยงโรคร้ายแรงบางอย่างที่เป็นอันตรายได้และยังช่วยปกป้องประชากรในท้องถิ่นจากความเสี่ยงของการแพร่ระบาดได้อีกด้วย

การเดินทางถือเป็นโอกาสดีในการตรวจสอบรอบการฉีดวัคซีนบังคับ ทั้งยังเป็นการฉีดวัคซีนที่ได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศของคุณและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และโปลิโอไมเอลิติส (DTP) และยังรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง สำหรับในบางประเทศในทวีปแอฟริกา กำหนดให้เป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่อาณาเขต (แม้ว่าผู้เดินทางจะเพียงเดินทางผ่านสนามบินเท่านั้น)

 

วัคซีนนี้จะต้องรวมอยู่ในคู่มือการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศที่ออกโดยศูนย์ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข

การฉีดวัคซีนแต่ละชนิดจะมีความเกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงด้านสุขภาพของประเทศที่ไปเยือน โรคหลักที่มีการรายงานและสมควรที่ต้องได้รับวัคซีน ได้แก่ ไข้เหลือง (หรือฉีดวัคซีนต้านอะมาริล) โรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น โรคไข้สมองอักเสบที่เกิดจากเห็บ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไข้ไทฟอยด์ พิษสุนัขบ้า ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ( จำเป็นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง: ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ฯลฯ)

นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำว่าผู้เดินทางจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์และหากจำเป็นให้ทำการนัดหมายกับศูนย์ฉีดวัคซีนนานาชาติ

 

ใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศ

ใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศมีอายุ 10 ปี และมอบให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง แพทย์ของคุณเองไม่สามารถให้วัคซีนนี้ได้ โดยจะต้องถูกดำเนินการโดยศูนย์ฉีดวัคซีนระหว่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น ศูนย์ที่ดำเนินการโดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ (สำหรับฝรั่งเศส)

 

การป้องกันโรคมาลาเรีย

ภูมิภาคของโรคมาลาเรียของโลกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกำหนดตามระดับการดื้อยาคลอโรควิน มีและมีการรักษาเชิงป้องกันที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

• กลุ่มที่ 1 (ไม่ต้านทานคลอโรควิน)

• กลุ่มที่ 2 (โซนต้านทานคลอโรควิน)

• กลุ่มที่ 3 (บริเวณที่มีความชุกของภาวะดื้อคลอโรควินหรือดื้อยาหลายชนิด)

มาลาเรียเป็นโรคติดต่อเขตร้อน ที่ติดต่อโดยยุงชนิดยุงก้นปล่อง ซึ่งมักจะกัดเราได้แทบจะตลอดเวลาทั้งช่วงเวลากลางคืน หรือแม้กระทั่งช่วงเวลากลางวัน ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า นอกเหนือจากการป้องกันโรคมาลาเรียแล้ว ให้สวมเสื้อผ้าที่คลุมยาว ชุบด้วยยาฆ่าแมลง ใช้ยาไล่แมลง (ไล่แมลง) กับส่วนที่สัมผัสกับร่างกาย (ข้อควรรู้: ระยะเวลาในการป้องกันยุง หรือแมลงจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 2 ถึง 5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์และอุณหภูมิภายนอกด้วย ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงเหงื่อที่ออกตามร่างกาย รวมถึงการอาบน้ำ ที่จะทำให้ยาที่ทากันยุงหรือแมลงหลุดออกไป ) การนอนภายใต้มุ้งกันยุงที่ใช้ยาฆ่าแมลง

 

การป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์อื่น (ที่กัดเรา)

การติดเชื้อจำนวนมากซึ่งไม่มีวัคซีนหรือการรักษาด้วยยา มักติดต่อโดยแมลง (ยุง เห็บ แมลงวัน ฯลฯ)

ดังนั้น จึงแนะนำให้ป้องกันตัวเองจากแมลงกัดต่อย เพื่อป้องกันการติดเชื้ออื่นๆ ที่ไม่ใช่มาลาเรีย วิธีการป้องกันจะเหมือนกับที่ใช้กับการป้องกันยุงมาลาเรีย แต่ช่วงเวลาของวันอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ยุงไข้เลือดออก กัดในตอนกลางวันหรือในตอนเย็น

เพื่อป้องกันการระคายเคือง (จากการถูกงูกัด แมงป่อง มด หรือการสัมผัสกับปลามีพิษหรือหอย) แนะนำให้สวมรองเท้าหุ้มส้นและกางเกงขายาว กระแทกพื้นด้วยไม้หรือพยายามส่งเสียงดังเวลาเดิน เขย่าเสื้อผ้า รองเท้าและผ้าปูที่นอนก่อนใช้งาน รวมถึงห้ามเดินเท้าเปล่าบนชายหาด

 

อาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ขอแนะนำให้ใช้มาตรการสุขอนามัยด้านอาหารต่อไปนี้เพื่อป้องกันโรคท้องร่วง ของผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยว สำหรับโรคตับอักเสบเอ, อะมีบา

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ (น้ำไม่เพียงพอ) ให้ดื่มน้ำขวดที่ปิดสนิทเท่านั้น (เปิดขวดต่อหน้าคุณ) หรือน้ำที่ชงดื่มเอง (เครื่องกรอง น้ำยาฆ่าเชื้อ ต้ม 5 นาที) ปอกผลไม้เอง พาสเจอร์ไรส์ หรือต้มนม หลีกเลี่ยงผักสดหรืออาหารปรุงสุกที่กินแบบเย็น แม้ว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็น น้ำเปล่าในท้องถิ่น หอย อาหารจานร้อน ก้อนน้ำแข็งและไอศกรีม ในบางภูมิภาค สอบถามพื้นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงความเป็นพิษของปลาทะเล

 

สุขอนามัยส่วนบุคคลและทั่วไป

สิ่งสำคัญคือต้องป้องกันแบคทีเรียหรือปรสิตที่อาจมีอยู่ในดินหรือน้ำ:

• หลีกเลี่ยงการตากผ้าภายนอกหรือบนพื้น

• ห้ามเดินเท้าเปล่าบนชายหาด

• อย่านอนราบบนผืนทราย

• สวมรองเท้าที่ปิดสนิทบนพื้นโคลนหรือเปียก

• ห้ามเดินหรืออาบน้ำในน้ำจืด

• ห้ามนำพาเลี้ยงสัตว์ไปด้วย

 

  ท่องเที่ยวสบายใจไปกับ Tune iPass ประกันท่องเที่ยวจาก Tune Protect Thailand ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงการติดเชื้อ COVID-19 และเรื่องสัมภาระขณะเดินทาง

 

เดินทางเข้าประเทศง่าย สบายใจหายห่วง

• เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 2,276 บาท (สำหรับ 30 วัน) คุ้มครองสูงสุดถึง 3,500,000 บาท* (หรือเท่ากับ 100,000 USD) เข้าเงื่อนไขประกันสุขภาพมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สำหรับผู้มีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยในโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสมุยแซนด์บ็อกซ์

• มีแผนประกัน (Lite Plan) ความคุ้มครองสูงสุด 1,800,000 บาท* (เทียบเท่า 50,000 USD) ตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ จากรัฐบาล  มี Period ความคุ้มครองเป็นแบบรายวัน สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตั้งแต่ 30 วัน ถึง 365 วันในทุกแผน

• คุ้มครองการติดเชื้อ COVID-19

• รับรองการเดินทางเข้าประเทศ

• ผ่านเกณฑ์การตรวจคนเข้าเมือง

• มีบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี 1 ครั้งต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย ในแผน 2 และแผน 3

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tune iPass คลิกที่นี่

 

คำเตือน:

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบทความที่เกี่ยวข้อง

เจ็ตแล็ก คืออะไร?

เจ็ตแล็ก คืออะไร?

Jet lag เป็นอาการของผู้เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาของโลก (Time zone) ซึ่งเป็นเส้นที่ใช้กำหนดเวลาของแต่ละภูมิประเทศในโลก จึงเกิดเป็นผลกระทบต่อระบบนาฬิกาชีวภาพในร่างกาย (Circadian Rhythm)

พาไปดู 10 ห้องในโรงแรมที่ไม่เหมือนใครจากทั่วโลก

พาไปดู 10 ห้องในโรงแรมที่ไม่เหมือนใครจากทั่วโลก

ปัจจุบันเราพบว่า คนส่วนใหญ่มองหาโรงแรมเพียงเพื่อที่จะหาที่พักค้างคืน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่มองหาโรงแรมที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับเขาได้

การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทาง หรือการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทาง หรือการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

คุณเคยคิดถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางหรือไม่ เพราะการเตรียมการแค่การแพ็กกระเป๋าให้ครบหรือการจองที่พักที่ดีที่สุดอาจจะไม่เพียงพอ