Call Center 1183
ฟ้าผ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพังเคลมประกันได้ไหม

ฟ้าผ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพังเคลมประกันได้ไหม

พอถึงคราวเข้าฤดูฝน ความกังวลต่างๆ ย่อมตามมากับฝนด้วยเช่นกัน อาทิ น้ำท่วมขังรอการระบาย จนทำให้เกิดเป็นแหล่งเพาะยุง หรือแม้แต่โรคที่มากับน้ำขังเองก็เช่นกัน ก็สร้างความกังวลใจไม่น้อย ทั้งนี้ความอันตรายที่หลายคนมองข้าม ก็มาพร้อมกับช่วงหน้าฝนด้วยเช่นกัน อันที่จริงแล้วอันตรายจากไฟฟ้านั้น เป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อย จากอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีไฟรั่ว ยิ่งช่วงฤดูฝนแล้ว นอกจากน้ำท่วมแล้วทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตแล้ว ฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าเองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านและทรัพย์สินเกิดความเสียหายด้วยเช่นกัน เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิดขนาด ข้าวของเครื่องใช้เกิดความเสียหาย และที่แย่ไปกว่านั้น อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้


ประกันบ้าน, ประกันทรัพย์สิน


ดูแลบ้านและทรัพย์สินให้ไม่เสียหายได้อย่างไร

ตัวอาคารควรติดตั้งสายล่อฟ้า

ในส่วนนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญกับอาคารที่มีความสูงมากๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงมา และโครงสร้างของอาคารนั้นไม่มีการติดตั้งสายล่อฟ้า สายฟ้าที่ผ่าลงมาาผ่านทางโครงสร้างอาคารหรือสายเคเบิล จะทำให้โครงสร้างแตกหัก เกิดประกายไฟ สร้างความเสียหายต่อผู้คนและอุปกรณ์ภายใน ในการติดตั้งสายล่อฟ้า จะช่วยบรรเทาและเป็นการนำสายฟ้าลงสู่ดิน เพื่อป้องกันการติดไฟในตัวอาคาร และที่ดีไปกว่านั้นจะช่วยป้องกันการระเบิดภายในตัวอาคารได้


หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

การถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าและหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เราท์เตอร์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ เพราะกระแสไฟจากฟ้าผ่าอาจไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสื่อไฟฟ้าต่างๆ ทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้


ประกันภัยบ้าน และ ประกันทรัพย์สิน

การทำประกันภัยบ้าน และ ประกันทรัพย์สิน เป็นอีกทางเลือก เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีประกันภัยบ้านและประกันทรัพย์สิน ถือว่าเป็นเหมือนหลักประกันในด้านของค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดความเสียหายบริษัทประกันจะชดเชยค่าเสียหายตามกรมธรรม์ ซึ่งในส่วนนี้จำเป็นต้องมีการศึกษาในการที่จะเลือกซื้อหรือทำประกันภัยบ้านและประกันทรัพย์สินให้แน่ชัด เพื่อผลประโยชน์ของทุกท่านเอง โดยบริษัทจะเสนอขายประกันภัยบ้านมาหรือทางเราติดต่อขอซื้อประกันภัยบ้านเอง แต่เท่านี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดในส่วนของทรัพย์สินภายในบ้าน เนื่องจากประกันภัยบ้านอย่างเดียวจะคุ้มครองแค่ตัวอาคารหรือโครงสร้าง จำเป็นต้องมีการซื้อประกันทรัพย์สินเพิ่ม เพื่อเสริมเข้ามาเพื่อเพิ่มการคุ้มครองให้ครอบคลุมในเรื่องของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวบ้านหรือทรัพย์สินภายในเองก็เช่นกัน


ฟ้าผ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพังเคลมประกันได้ไหม

โดยทั่วไปแล้วประกันเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิตจากโรงงานเท่านั้น ถ้าหากไม่มีประกันภัยบ้าน และ ประกันทรัพย์สิน ในกรณีนี้ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครอง แต่ถ้าหากต้องการเคลมประกัน อันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่า ในส่วนนี้จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ ทำการประกันภัยบ้าน และ ประกันทรัพย์สิน ก็จะได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ครอบคลุมมากกว่าทั้งในตัวบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งแนะนำให้ซื้อประกันภัยทรัพย์สินไว้ควบคู่กับประกันภัยบ้านได้เลย เพราะเมื่อเกิดความเสียหาย จากเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่ลัดวงจรจากฟ้าผ่า สายฟ้าสร้างความเสียหายให้กับระบบไฟในเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็จะสามารถยื่นเคลมได้ โดยจะชดใช้ให้ตามความเสียหายจริงที่ไม่เกินทุนประกันภัย


ประกันภัยบ้าน, ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน


ประกันภัยบ้านครบวงจร myHomeSmart

ขอแนะนำ ประกันภัยบ้าน myHomeSmart ประกันภัยบ้านครบวงจรที่พ่วงประกันทรัพย์สินที่ถือว่าตอบโจทย์ใครหลายคนที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าแล้วก็จะคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เสียหายโดยตรง หรือ เมื่อเกิดฟ้าผ่าแล้วไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย จุดนี้ถือว่าคุ้มค่าในการทำประกันภัยมาก โดยกรมธรรม์นี้จะคุ้มครองอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ Smartphone, AirPods, notebook laptop, iPad และอื่นๆ* ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะคุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท* ที่สำคัญจ่ายเบี้ยประกันถูกมาก เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาทเท่านั้นเอง

ถึงแม้ว่าการเกิดฟ้าผ่าลงมาที่ตัวบ้านจะมีโอกาสเกิดได้น้อย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอากาสเกิดได้ การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งในการประกันภัยบ้าน และ ประกันทรัพย์สินไว้ แน่นอนว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าซ่อมแซม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตามมา โดยบริษัทประกันจะชดเชยค่าเสียหายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทำให้อุ่นใจและช่วยวางแผนการเงินได้ดีขึ้น โดยที่ไปต้องนำเงินเก็บหรือเงินในอนาคตมาใช้ สบายใจ ใช้ชีวิตได้อย่างหายห่วง


สนใจผลิตภัณฑ์ประกันภัยบ้าน มายโฮม สมาร์ท


*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สนใจสอบถามเพิ่มเติม: 1183 หรือ Line@: @tuneprotectบทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยบ้านดูแลการซ่อมบ้านด้วยหรอ?

ประกันภัยบ้านดูแลการซ่อมบ้านด้วยหรอ?

กำลังจะตัดสินใจทำประกันบ้านแต่ความคุ้มครองก็ไม่ครอบคลุม จะดีกว่าไหมถ้ามีบริการเสริม ที่คอยดูแลแบบครอบคลุม แม้เป็นมือใหม่ก็อุ่นใจเรื่องซ่อมบ้าน เพราะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลคุณ

5 เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อประกันทรัพย์สินภายในบ้าน

5 เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อประกันทรัพย์สินภายในบ้าน

ก่อนตัดสินใจซื้อประกันทรัพย์สินภายในบ้าน จำเป็นต้องมีความรู้และทำความเข้าใจในการเลือกทำประกันภัยบ้าน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ตอบโจทย์และจ่ายเบี้ยประกันอย่างคุ้มค่า

วิธีเช็กบ้านให้พร้อมรับหน้าฝน

วิธีเช็กบ้านให้พร้อมรับหน้าฝน

ใกล้เข้าหน้าฝนแล้ว วันนี้ ทูน โพรเทค มาแชร์วิธีเช็กบ้านให้พร้อมสำหรับหน้าฝน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน พร้อมทั้งมีประกันภัยบ้าน myHomeSmart มาแนะนำให้กับทุกคน