Call Center 1183
รู้หรือไม่ โรคเบาหวานวัยไหนก็เป็นได้

รู้หรือไม่ โรคเบาหวานวัยไหนก็เป็นได้

หลายคนอาจคิดว่าเบาหวานเป็นโรคของผู้สูงอายุ และคนที่มีรูปร่างอ้วนท้วม หรือมีน้ำหนักเกินเกณฑ์เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วไม่ว่าวัยไหนก็สามารถเป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกัน โดยเฉพาะปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และไม่ได้เพิ่มขึ้นเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ในเด็กและวัยรุ่นเองก็มีพบยอดผู้ป่วยที่สูงขึ้นเช่นกัน Tune Protect Thailand ขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรคเบาหวานให้มากยิ่งขึ้น


ชนิดของเบาหวาน

ชนิดของเบาหวานหากแบ่งตามสาเหตุของการเกิดโรค ของสมาคมโรคเบาหวานประเทศสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้


1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1

เป็นโรคที่เกิดจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ซึ่งมีหน้าที่ผลิตอินซูลินนั้นถูกทำลายโรคเบาหวานชนิคนี้จะสัมพันธ์กับพันธุกรรม และปัจจัยสิ่งแวดล้อม จึงมักพบในเด็ก ผู้ที่อายุน้อย หรือผู้ที่มีรูปร่างไม่อ้วน โดยการรักษาต้องใช้ยาอินซูลินในการรักษาเป็นหลัก


2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2

เบาหวานชนิดนี้เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด โดยพบประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด โดยเบาหวานชนิดที่ 2 นี้คือการที่ผู้ป่วยมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับการที่เบต้าเซลล์ของตับอ่อนถูกทำลาย ทำให้อินซูลินลดลงเรื่อยๆ มักพบใน ผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน หรือมีไขมันสะสมอวัยวะภายใน (visceral adiposity) และมักพบมากในผู้ใหญ่ วัยกลางคน แต่ก็สามารถพบในเด็ก และวัยรุ่นได้เช่นกัน


3. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานชนิดที่ 3 คือ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเกิดจากระหว่างตั้งครรภ์มีความดื้อของอินซูลินเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆ เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน ฮอร์โมนเฮชซีจี ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทั้งมารดาและทารก


4. โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ

เป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจน ได้แก่ โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรม โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคของตับอ่อน เกิดจากการกินยา หรือโรคเบาหวานที่พบร่วมกับกลุ่มอาการต่างๆ เช่น Down syndrome เป็นต้น


กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน, ประกันเบาหวาน


กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

สำหรับกลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน คือ กลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกิน แต่นอกจากเรื่องน้ำหนักแล้ว ก็อาจมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายๆ ประการที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ อาทิ

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 - 35 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง
  • ผู้หญิงที่มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือน้ำหนักบุตรแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม
  • ผู้ที่ดื่มสุรา และผู้ที่สูบบุหรี่
  • ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย

เกณฑ์ชี้วัดอาการเบื้องต้นว่าเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือไม่

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มักจะมาแบบเงียบๆ โดยถ้าเราไม่ได้สังเกตตัวเองให้ดี หรือไม่ได้ตรวจสุขภาพ ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากำลังเป็นโรคเบาหวานอยู่ โดยเกณฑ์ชี้วัดอาการเบื้องต้น มีดังนี้


ปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะในปริมาณมาก

ในร่างกายผู้ที่เป็นเบาหวานจะพบว่าตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินหรือหลั่งออกมาในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อร่างกาย จึงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกติ และไตที่มีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดก็ไม่สามารถกรองน้ำตาลกลับเข้าสู่เลือดได้ น้ำตาลและน้ำบางส่วนจึงถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะในปริมาณมากกว่าปกติ


มีอาการกระหายน้ำ

เนื่องจากไตไม่สามารถกรองน้ำตาลกลับเข้าไปในเลือดจนขับออกมาเป็นปัสสาวะในปริมาณมาก ร่างกายจึงเกิดอาการขาดน้ำ ทำให้เกิดอาการกระหายน้ำและต้องการดื่มน้ำมากขึ้น


น้ำหนักลดผิดปกติ

การที่น้ำหนักลดลงผิดปกติ เนื่องจากร่างกายได้มีการเผาผลาญไขมันแทนการนำเอาน้ำตาลกลูโคสมาใช้เป็นพลังงาน และน้ำตาลกลูโคสบางส่วนถูกขับออกไปทางปัสสาวะเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้น้ำหนักลดลงผิดปกติและผอมแห้งอย่างผิดหูผิดตา


รู้สึกหมดแรงและอ่อนเพลีย

เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง ร่างกายของผู้ที่เป็นเบาหวานไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้เพียงพอ ส่งผลให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย รู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าคนปกติ นอกจากนี้ยังหิวบ่อยขึ้นอีกด้วย


รู้สึกเบลอ สมองไม่แล่น

เนื่องจากน้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย เมื่อมีฮอร์โมนอินซูลินที่คอยทำหน้าที่ลำเลียงน้ำตาลกลูโคสไปเป็นพลังงานในส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เรารู้สึกเบลอ เกิดอาการสมองไม่แล่น และทำงานได้ช้าลง


วิธีป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน

การป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคเบาหวานนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แค่เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร การควบคุมน้ำหนักให้คง และการออกกำลังสม่ำเสมอ ก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้มากขึ้นแล้ว สำหรับวิธีการป้องกันโรคเบาหวาน สามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้


วิธีป้องกันเบาหวาน,


เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

การเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ โดยสามารถเลือกรับประทานได้ตามหลักการ ดังนี้


  • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน และเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
  • กินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ เพราะเป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน
  • เลือกรับประทานปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ เพื่อเพิ่มโปรตีนและใยอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย
  • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว และคอเลสเตอรอลสสูง เพราะมีผลต่อไขมันในเลือดและส่งผลต่อการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด และเค็มจัด เนื่องจากน้ำตาลทรายจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในรูปของซูโครส เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกย่อยเป็นกลูโคสและฟรุกโทส ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายสามารถป้องกันโรคเบาหวานได้เช่นกัน โดยควรการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 150 นาที หรือออกกำลังกายชนิดปานกลาง วันละ 20 – 25 นาทีทุกวัน นอกจากนี้การลดน้ำหนักลงมา 5 – 7 เปอร์เซ็นต์ ก็สามารถลดความเสี่ยงการเกิดเบาหวานได้ผลดีกว่าใช้ยาอีกด้วย


เนื่องจากว่าโรคเบาหวานไม่ได้ขึ้นกับการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการกินอย่างเดียว ดังนั้น นอกจากเรื่องการดูแลอาหารการกิน และการออกกำลังกายแล้ว การวางแผนเผื่ออนาคตที่เราไม่อาจคาดเดาได้นั้นก็สำคัญ เช่น การทำประกันโรคร้ายแรง myFlexi CI จาก Tune Protect ประกันสุขภาพเบาหวาน ที่ให้ความคุ้มครองทั้งโรคเบาหวาน และโรคร้ายแรงในทุกระยะ และยังสามารถเลือกความคุ้มครองโรคร้ายเพิ่มเติมได้ตามต้องการ และยิ่งตอบโจทย์สำหรับโรคเบาหวานที่เกิดได้กับทุกวัย เพราะสามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 18-60 ปีเลยทีเดียว


โรคเบาหวานเป็นอีกภัยเงียบที่หลายคนมองข้าม แม้อาการของโรคจะไม่ได้รุนแรงเท่าโรคร้ายต่างๆ แต่ก็เป็นโรคที่สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายอื่นๆ ตามมาได้เช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร จะเป็นผู้สูงอายุ วัยรุ่น หรือเด็กการดูแลตัวเองและการวางแผนเรื่องสุขภาพไว้แต่เนิ่นๆ จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม


นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษสำหรับลูกค้าของ Tune Protect เท่านั้น กับ Health2GO บริการปรึกษาแพทย์แบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเจ็บป่วยเป็นอะไร อยู่ที่ไหน ก็สามารถปรึกษาผ่านทางแชท ออดิโอคอล และ วิดีโอคอล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความเป็นส่วนตัว และ ลดความเสี่ยงในการต้องเดินทางไปสถานพยาบาล

และ myEliteDoctor บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ ให้คุณสามารถเลือก Option ที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์สู่แพทย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ


โปรโมชั่น ประกันโรคร้ายแรง, โปรโมชั่น ประกันเบาหวาน


โปรโมชั่นสุดคุ้มเมื่อซื้อประกันโรคร้ายแรง myFlexi CI

Top 1 โค้ดส่วนลด Lazada 700 บาท (50 รางวัล)

รวมมูลค่า 35,000 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อลำดับที่ 1-50 กรมธรรม์แรก

Top 2 Cafe Amazon Gift Card 300 บาท

รวมมูลค่า 30,000 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อลำดับที่ 51-150 กรมธรรม์

Top 3 Gift Card Lotus 100 บาท (250 รางวัล)

รวมมูลค่า 25,000 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อลำดับที่ 151-400 กรมธรรม์


เพียงซื้อประกันโรคร้ายแรง myFlexi CI บนเว็บไซต์ Tune Protect Thailand (เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 3,000 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)


คำเตือน:

*ดำเนินการโดย บริษัท เกรท ฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัย

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
บทความที่เกี่ยวข้อง

เลือกซื้อประกันโรคร้ายแรงอย่างไรให้คุ้มค่า

เลือกซื้อประกันโรคร้ายแรงอย่างไรให้คุ้มค่า

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซื้อประกันโรคร้าย ประกันโรคร้ายแรง ที่ไหนดี หรือจะเลือกแผนประกันที่คุ้มค่าได้อย่างไร Tune Protect Thailand ขออาสาแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อประกันโรคมะเร็ง

เรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อประกันโรคมะเร็ง

จะเริ่มต้นซื้อประกันโรคมะเร็งต้องทำอย่างไร Tune Protect Thailand ขอตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อประกันโรคมะเร็ง พื่อให้ทุกคนได้พิจารณาเลือกแผนประกันมะเร็งที่คุ้มค่า

ทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี ที่ครอบคลุมคุ้มครอง คุ้มค่า

ทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี ที่ครอบคลุมคุ้มครอง คุ้มค่า

ทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี ที่คุ้มครองครอบคลุมและคุ้มค่า เลือกทำประกันโรคร้ายแรงแบบไหนต้องดูที่อะไรบ้าง และแนะนำแผนประกันโรคร้ายแรงที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณกำลังมองหา