Call Center 1183
จ่ายให้อุ่นใจทุกเจ็บ เมื่อมี พีเอ ช้อยส์!

จ่ายให้อุ่นใจทุกเจ็บ เมื่อมี พีเอ ช้อยส์!

เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ (แผนรายปี) ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี! บัตรส่วนลดเซ็นทรัล

  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน) รับบัตรส่วนลดเซ็นทรัล มูลค่า 400 บาท* (100 รางวัลแรก)
  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน) รับบัตรส่วนลดเซ็นทรัล มูลค่า 900 บาท* (50 รางวัลแรก)

ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ LINE Official Account @tuneprotect https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับบัตรส่วนลดเซ็นทรัล

ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วันทำการ หลังจบระยะเวลาแคมเปญโปรโมชันนี้
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ซื้อเลย

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1.แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ (แผนรายปี) ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/3mKRlFF ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 21 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าของจะหมด

2.ในทุก ๆ ยอดการซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ (แผนรายปี) ท่านจะได้รับบัตรส่วนลดเซ็นทรัล ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน) รับบัตรส่วนลดเซ็นทรัล มูลค่า 400 บาท* (100 รางวัลแรก)
  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน) รับบัตรส่วนลดเซ็นทรัล มูลค่า 900 บาท* (50 รางวัลแรก)

ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ LINE Official Account @tuneprotect https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับบัตรส่วนลดเซ็นทรัล

3.ทางบริษัทจะจัดส่งบัตรส่วนลดเซ็นทรัล ไปตามที่อยู่อีเมลหรือไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันเริ่มต้นคุ้มครองที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน

4.แคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดยบจก. เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด

5.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับคูปองตามโปรโมชัน หากมีการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุภายหลัง ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมโปรโมชันรับคูปอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.ขอสงวนสิทธิ์รับบัตรส่วนลดเซ็นทรัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้

7.โปรโมชันนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไข บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

8.ประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ แคร์ เป็นประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 13-65 ปี ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของกำนัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง(จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้า หรือลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 60 วัน หลังจากวันเริ่มคุ้มครอง

10.บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนของกำนัลกังกล่าว หากพบว่า คุณสมบัติของท่าน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย หรือกรณีใดๆ ที่เป็นผลทำให้กรมธรรม์ของท่านสิ้นผลบังคับก่อนครบกำหนดระยะเวลาคุ้มครองการเอาประกันภัย

11.ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้

12.เงื่อนไขการใช้บัตรส่วนลดเซ็นทรัล จะเป็นไปตามที่เซ็นทรัลกำหนด

13.โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้

14.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

15.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

16.กรณีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญดังกล่าว ถือว่าท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ยินยอมให้บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด ทำการเก็บ ใช้ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท https://www.tuneprotect.co.th/th/privacy-policy

17.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TuneProtectThailand

ซื้อเลย

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณา, ตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของ บริษัท รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใด ๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใด ๆ
5. ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
7. ทีมงานฯ จะจัดส่งบัตรส่วนลดให้แก่ผู้โชคดีทางอีเมลตามที่ระบุไว้ตั้งแต่สมัครกรมธรรม์ หลังจากจบระยะเวลาแคมเปญเรียบร้อยแล้ว ภายใน 60 วัน (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดบทความที่เกี่ยวข้อง