Call Center 1183
คุ้มจัดใหญ่ รับหน้าฝน แจกสูงสุด 3,000* เมื่อซื้อประกันบ้าน มายโฮมสมาร์ท ผ่านเว็บไซต์

คุ้มจัดใหญ่ รับหน้าฝน แจกสูงสุด 3,000* เมื่อซื้อประกันบ้าน มายโฮมสมาร์ท ผ่านเว็บไซต์

เมื่อซื้อประกันบ้าน มายโฮมสมาร์ท ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี! บัตรบิ๊กซี กิ๊ฟการ์ด (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

 • เบี้ยประกันตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ แผนความคุ้มครอง 1 ปี (ต่อท่าน) รับบัตรบิ๊กซี มูลค่า 700 บาท* (100 รางวัล) ท่านแรก
 • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 บาท/ แผนความคุ้มครอง 3 ปี (ต่อท่าน) รับบัตรบิ๊กซี มูลค่า 1,000 บาท* (100 รางวัล) ท่านแรก
 • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 20,000 บาท/ แผนความคุ้มครอง 3 ปี (ต่อท่าน) รับบัตรบิ๊กซี มูลค่า 2,000 บาท* (100 รางวัล) ท่านแรก
 • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 25,000 บาท/ แผนความคุ้มครอง 3 ปี (ต่อท่าน) รับบัตรบิ๊กซี มูลค่า 3,000 บาท* (100 รางวัล) ท่านแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ส.ค. 66 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ LINE Official Account @tuneprotect https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับบัตรกำนัล ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วันทำการนับจากวันเริ่มต้นคุ้มครอง ให้ทางอีเมลตามช่วงเวลาทำการ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ซื้อเลย

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันอัคคีภัย myHomeSmart ผ่านทางเว็บไซต์ ของ http://bit.ly/433rdG9 บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 1 มิถุนายน  66 – 31 สิงหาคม 66 หรือจนกว่าของจะหมด
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายเดียว ซื้อกรมธรรม์แผนประกันอัคคีภัย myHomesmart กับบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 66 – 31 สิงหาคม 66 ผ่านทุกช่องทางการชำระเงิน 100 ท่านแรก เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 5,000 บาท จะได้รับรางวัลตามลำดับ ร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  66 – 31 สิงหาคม 66 จากนั้นเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบผู้โชคดีตามลำดับหมายเลขการออกกรมธรรม์ในลำดับที่ 1 ถึง 100 ท่านแรก และทำการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีหลังจากจบระยะเวลาแคมเปญเรียบร้อยแล้ว ภายใน 60 วัน (เฉพาะจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดย บัตรบิ๊กซี 1,000, 2,000, 3,000 บาท*( 300 รางวัล) จะจัดส่งให้ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ที่ท่านระบุไว้เมื่อสมัครกรมธรรม์
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับคูปองตามโปรโมชัน หากมีการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ประกันชดเชยรายได้ภายหลัง ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมโปรโมชันรับคูปอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ขอสงวนสิทธิ์ บัตรบิ๊กซี 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้
 5. โปรโมชันนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไข บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 6. ประกันภัยอัคคีภัย myHomeSmart เป็นประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรบิ๊กซีภายใน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง(จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของบัตรบิ๊กซีจากลูกค้า หรือลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 60 วัน หลังจากวันเริ่มคุ้มครอง
 8. ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้
 9. เงื่อนไขการใช้ บัตรบิ๊กซี จะเป็นไปตามที่บิ๊กซีกำหนด
 10. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้
 11. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TuneProtectThailand

 

ซื้อเลย

 

เกณฑ์การตัดสินและรับบัตรบิ๊กซี

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรบิ๊กซีจะต้องทำตามกติกาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน
 2. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณา, ตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับบัตรบิ๊กซี โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของ บริษัท รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใด ๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใด ๆ

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*ดำเนินการโดย บริษัท เกรท ฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัย

 บทความที่เกี่ยวข้อง