Call Center 1183
อิ่มฟรี! ที่บาร์บีคิว พลาซ่า เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านแอปฯ TuneTOUCH

อิ่มฟรี! ที่บาร์บีคิว พลาซ่า เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านแอปฯ TuneTOUCH

สงกรานต์นี้กลับบ้านปลอดภัย ซื้อประกันอุบัติเหตุ PA Choice รับฟรีส่วนลดบาร์บีคิว พลาซ่า สูงสุด 800 บาท*

- เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ PA Choice แผน 5 รับฟรี ส่วนลดบาร์บีคิว พลาซ่า มูลค่า 300 บาท* (50 รางวัล)

- เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ PA Choice แผน 3 รับฟรี ส่วนลดบาร์บีคิว พลาซ่า มูลค่า 800 บาท* (50 รางวัล)

 

โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ ส่งหลักฐานการซื้อประกันภัย  มาที่ LINE Official Account @tuneprotect หรือคลิก https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับโค้ดส่วนลดบาร์บีคิว พลาซ่า

ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลทั้งหมดให้ทางอีเมลตามที่ท่านใช้สมัคร TuneTOUCH Application หลังจบแคมเปญภายใน 60 วันทำการ (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันเริ่มต้นคุ้มครองที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 • โปรโมชันนี้สำหรับการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผ่านทางแอปพลิเคชัน ทูน ทัช  ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 10 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์
 • ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลตามลำดับหมายเลขการออกกรมธรรม์ในลำดับที่ 1 ถึง 50 ท่านแรก ของแผนประกันภัยอุบัติเหตุ แผน 5 และตามลำดับหมายเลขการออกกรมธรรม์ในลำดับที่ 1 ถึง 50 ท่านแรก ของแผนประกันภัยอุบัติเหตุ แผน 3 และจะทำการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากจบระยะเวลาโปรโมชันเรียบร้อย ภายใน 60 วัน (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ระบุในกรมธรรม์ เกณฑ์การตัดสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล หากมีการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ในภายหลัง ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นรับโค้ดส่วนลด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดย บจก. เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดการซื้อกรมธรรม์เท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้
 • โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันเท่านั้น
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 13 - 65 ปี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของกำนัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้องหรือบริษัทจัดส่งไม่ถึง และไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้า
 • ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขการใช้สตาร์บัคส์ อี-วอยเชอร์ (Starbucks e-Voucher) เป็นไปตามที่ บริษัท คอฟฟี่ คอนเซปรีเทล จำกัด กำหนด
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญดังกล่าว ถือว่าท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ยินยอมให้บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด ทำการเก็บ ใช้ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท https://www.tuneprotect.co.th/th/privacy-policy
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TuneProtectThailand

 

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณา, ตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของ บริษัท รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใด ๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใด ๆ

5. ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ทีมงานฯ จะจัดส่งบัตรส่วนลดให้แก่ผู้โชคดีทางอีเมลตามที่ระบุไว้ตั้งแต่สมัครกรมธรรม์ หลังจากจบระยะเวลาแคมเปญเรียบร้อยแล้ว ภายใน 45 วัน (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)บทความที่เกี่ยวข้อง