Call Center 1183
แจกแรง! สูงสุด 800.- เมื่อซื้อประกันชดเชยรายได้ ผ่านเว็บไซต์

แจกแรง! สูงสุด 800.- เมื่อซื้อประกันชดเชยรายได้ ผ่านเว็บไซต์

เมื่อซื้อประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี! Gift Card Tesco Lotus (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)​

- เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป ถึง 2,999 บาท (ต่อท่าน) รับ Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 400 บาท* (100 รางวัล)

- เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน) รับ Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 800 บาท* (50 รางวัล)​

 

​ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ LINE Official Account @tuneprotect https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับบัตรส่วนลดสตาร์บัค

 

ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วันทำการนับจากวันเริ่มต้นคุ้มครอง ที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ซื้อเลย

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันชดเชยรายได้ชิลชัวร์รายปี ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/3TlFSsj ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าของจะหมด

2. ในทุก ๆ ยอดการซื้อประกันชดเชยรายได้ชิลชัวร์ของท่าน ท่านจะได้สิทธิ์ รับ Gift Card Tesco Lotus ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)​

  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป ถึง 2,999 บาท (ต่อท่าน) รับ Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 400 บาท* (100 รางวัล)​
  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน) รับ Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 800 บาท* (50 รางวัล)

3. ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับ Gift Card Tesco Lotus

4. ทางบริษัทจะจัดส่ง Gift Card Tesco Lotus ไปตามที่อยู่อีเมลหรือไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันเริ่มต้นคุ้มครองที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน​

5. แคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดยบจก. เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด​

6. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับคูปองตามโปรโมชัน หากมีการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ประกันชดเชยรายได้ภายหลัง ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมโปรโมชันรับคูปอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

7. ขอสงวนสิทธิ์ Gift Card Tesco Lotus 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้​

8. โปรโมชันนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไข บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น​

9. ประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ เป็นประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี​

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของกำนัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง(จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้า หรือลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 60 วัน หลังจากวันเริ่มคุ้มครอง​

11. ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้​

12. เงื่อนไขการใช้ Gift Card Tesco Lotus จะเป็นไปตามที่โลตัสกำหนด​

13. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้​

14. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

15. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TuneProtectThailand

ซื้อเลย

 

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณา, ตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม​

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544​

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง​ ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน​

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของ บริษัท รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใด ๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใด ๆ​

5. ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ​

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น​

7. ทีมงานฯ จะจัดส่งบัตรส่วนลดให้แก่ผู้โชคดีทางอีเมลตามที่ระบุไว้ตั้งแต่สมัครกรมธรรม์ หลังจากจบระยะเวลาแคมเปญเรียบร้อยแล้ว ภายใน 60 วัน (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดบทความที่เกี่ยวข้อง