Call Center 1183
“Tune Protect แจกใหญ่ ให้บินฟรี”

“Tune Protect แจกใหญ่ ให้บินฟรี”

 

แจกฟรีที่นั่ง Hot Seat ให้คุณเลือกที่นั่งถูกใจ

(ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566)

 

 1. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโดยสารแอร์เอเชีย พร้อมประกันภัยการเดินทางจากบริษัท ทูนประกันภัย ในแผนไป-กลับทั้งในและต่างประเทศระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566
 2. คูปอง Hot Seat จำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ได้รับบัตรกำนัลสำหรับ 100 ท่านแรกของวันเท่านั้น
 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์จากบริษัท ทูนประกันภัย ทางแบบฟอร์มในอีเมลล์ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 หากไม่ตอบกลับตามวันดังกล่าว บริษัทฯถือว่าท่านสละสิทธิ์
 4. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับบัตรกำนัลตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566
 5. บัตรกำนัล Hot Seat ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 6. ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566
 7. เงื่อนไขของบัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของ บริษัทฯถือเป็นอันสิ้นสุด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตกำนัล Hot Seat

 1. ขอสวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลในเส้นทางที่ออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย รหัส FD เท่านั้น
 2. ขอสวนสิทธิ์ในการใช้บัตรกำนัลนี้ สำหรับเลือกที่นั่ง Hot Seat ที่ว่างอยู่ ณ ขณะทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินเท่านั้น
 3. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้รับเงินคืนเมื่อผู้โดยสารทำการซื้อที่นั่งล่วงหน้ามาก่อนและทำการอัพเกรดที่นั่งเคาน์เตอร์เช็คอิน
 4. บัตรกำนัลนี้ใช้ได้ 1 ครั้ง 1 เที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสาร 1 ท่านเท่านั้น
 5. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ บัตรกำนัลที่ชำรุด มีการดัดแปลงแก้ไข หรือถ่ายเอกสาร
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.airasia.com
 9. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ วันทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) [email protected]

 

ลุ้นตั๋วฟรี Lucky Draw

จับรางวัลครั้งที่ 1

ลุ้นตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง สำหรับ 1 ที่นั่ง

และตั๋วเข้าชมฮ่องกง Disney land จำนวน 1 ใบ

(ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566)

 

จับรางวัลครั้งที่ 2

ลุ้นตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับภายในประเทศ สำหรับ 2 ที่นั่ง จำนวน 2 รางวัล

(ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.2567 - 29 ก.พ.2567)

 

 1. วิธีการร่วมกิจกรรมหรือข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรมอย่างละเอียด
  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินแบบไป-กลับ (ทั้งในและต่างประเทศ) จาก AirAsia พร้อมซื้อประกันการเดินทาง Tune Protect จะได้รับ 1 สิทธิในการลุ้นรับรางวัล โดยจะใช้ชื่อและนามสกุลของผู้ที่สมัครเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โดยผู้ที่มีสิทธิลุ้นรางวัลจะได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียน โดย 1 กรมธรรม์จะได้รับ 1 สิทธิการลุ้นรางวัล
 2. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม ระบุวัน เดือน ปี พ.ศ.เริ่มต้น-สิ้นสุด กิจกรรม
  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 3. วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่จับรางวัล
  จับรางวัลจำนวน 2 ครั้ง
  ครั้งที่ 1 จับรางวัลวันที่ 15 มกราคม 2567 จำนวน 1 รางวัล
  ครั้งที่ 2 จับรางวัลวันที่ 15 มีนาคม 2567 จำนวน 2 รางวัล
 4. เวลาที่จับรางวัล
  เวลา 14.00 น.
 5. สถานที่จับรางวัล
  บริษัท เกรท ฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด เลขที่ 3656/45 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้องเลขที่ 2 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 6. วัน เดือน ปี พ.ศ.และช่องทางการประกาศรายชื่อผู้โชคดีประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2567 และครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผ่านทาง Facebook Fan Page Tune Protect Thailand และ Facebook Fan Page Fly AirAsia
 7. รายละเอียดของรางวัลที่แจกให้ผู้โชคดี
  รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1 ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง สำหรับ 1 ที่นั่ง มูลค่า 7,000 บาท และตั๋วเข้าชมฮ่องกง Disney land จำนวน 1 ใบ มูลค่า 7,000 บาท ไม่รวมค่าที่พัก รวมมูลค่ารางวัลละ 14,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการใช้ ดังต่อไปนี้

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
  • สามารถใช้จองช่วงวันที่ของการเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567
  • ประเภทการเดินทางไป-กลับ ของสายการบิน AirAsia เท่านั้น
  • สามารถจองเที่ยวบินได้เฉพาะเที่ยวบินฮ่องกงเท่านั้น
  • ราคารวมทุกอย่างที่เสนอรวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว รวมถึงค่าประกันเดินทาง
  • ค่าโดยสารรวมที่เสนอไม่รวมบริการเสริม (เช่น สัมภาระเช็คอิน อาหารบนเครื่องบิน การเลือกที่นั่ง ฯลฯ)
  • จำกัดจำนวน 1 ที่นั่งเท่านั้น และต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่วงกักตัว คิดค่าธรรมเนียม 2,000 บาท / ไป-กลับ รวมถึงกรณีค่าตั๋วไป-กลับ เกิน 7,000 บาท ทางผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเองด้วยตนเอง
  • ตั๋วสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567
  • ผู้โดยสารจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง รหัสบัตรกำนัล วันที่เที่ยวบิน หมายเลขเที่ยวบิน และหมายเลขติดต่อของผู้โดยสาร มาที่อีเมล: [email protected] เพื่อจองตั๋วโดยสาร
  • ทางทีมงานจะดำเนินการจองและส่งรายละเอียดการเดินทางที่ยืนยันแล้วให้กับลูกค้าอย่างน้อย 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอและคอนเฟิร์มข้อมูลครบถ้วน
  • สงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนชื่อและเที่ยวบิน เปลี่ยนเส้นทาง และคืนเงิน หลังจากการแลกบัตรกำนัล
  • รหัสบัตรกำนัลนี้ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัดสำหรับใช้ในแคมเปญการตลาดเท่านั้น และไม่สามารถจำหน่ายได้
  • รหัสบัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดหรืออื่นๆ ทุกประเภทได้
  • รหัสบัตรกำนัลจะต้องไม่ให้มีการฉีกขาด แก้ไข โอน ซื้อ หรือขายตามที่เงื่อนไขระบุ
  • รหัสบัตรกำนัลไม่สามารถแลกสะสมคะแนน AirAsia BIG ได้
  • การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแอร์เอเชีย เช่น ชื่อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ “แอร์เอเชีย”) แบรนด์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบ ลิขสิทธิ์ ฯลฯ ต้องได้รับอนุญาตจากไทยแอร์เอเชียล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อตีพิมพ์


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการของการใช้บัตรเข้าฮ่องกง Disney Land
  • รางวัลบัตรกำนัลตั๋วเข้าดิสนีย์แลนด์ จำนวน 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถเลือกวันที่เข้าชมได้จากวันที่ที่อยู่ในช่วงของวันที่จองตั๋วเครื่องบินฯ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกงเท่านั้น ไม่สามารถจองนอกช่วงวันที่ดังกล่าวได้
  • รางวัลนี้ใช้สำหรับการเข้าชมเท่านั้น ห้ามจำหน่ายทุกกรณี
  • ทางทีมงานจะดำเนินการจองให้กับลูกค้าอย่างน้อย 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอ
  • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และการคืนเงินหลังจากการแลกบัตร
  • รางวัลนี้ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัดสำหรับใช้ในแคมเปญการตลาดเท่านั้น และไม่สามารถจำหน่ายได้
  • รางวัลนี้ไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดหรืออื่นๆ ทุกประเภทได้


  รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2 ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับภายในประเทศ สำหรับ 2 ที่นั่ง มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 12,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการใช้ ดังต่อไปนี้

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับภายในประเทศ
  • สามารถใช้จองช่วงวันที่ของการเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567 ประเภทการเดินทาง ไป-กลับ ของสายการบิน AirAsia เท่านั้น และไม่รวมเส้นทางบิน ข้ามภาค
  • รหัสบัตรกำนัลสามารถแลกได้เฉพาะเที่ยวบินในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นเส้นทางต่างประเทศ
  • ราคารวมทุกอย่างที่เสนอรวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว
  • ค่าโดยสารรวมที่เสนอไม่รวมบริการเสริม (เช่น สัมภาระเช็คอิน อาหารบนเครื่องบิน การเลือกที่นั่ง ฯลฯ)
  • คูปองมีจำนวนจำกัด 10 ที่นั่งต่อเที่ยวบิน ต้องจองล่วงหน้า 14 วันก่อนวันเดินทาง โดยเที่ยวบินบางเที่ยวบินมีให้บริการจำกัด
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่วงวันหยุดยาว วันหยุดตามที่ราชการ รัฐบาลประกาศ คิดค่าธรรมเนียม 2,000 บาท / ไป-กลับ, สุดสัปดาห์ (ศุกร์ & อาทิตย์) อัตราค่าบริการ 1,000 บาท / ไป-กลับ และช่วงระยะเวลาที่มีการเดินทางสูง (embargo period) และ วันหยุดสุดสัปดาห์ จะคิดค่าบริการ 3,000 บาท / ไป-กลับ รวมถึงกรณีค่าตั๋วไป-กลับ เกิน 6,000 บาท ทางผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยตนเอง
  • รหัสบัตรรางวัลโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 267.50 บาท / ท่าน ชำระเงินผ่านจัดการการจองของฉันโดยตัวท่านเอง
  • ตั๋วสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567
  • ผู้โดยสารจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง รหัสบัตรกำนัล ชื่อเส้นทาง วันที่เที่ยวบิน หมายเลขเที่ยวบิน และหมายเลขติดต่อของผู้โดยสาร มาที่อีเมล: [email protected] เพื่อจองตั๋วโดยสาร
  • แอร์เอเชียจะดำเนินการจองและส่งรายละเอียดการเดินทางที่ยืนยันแล้วให้กับลูกค้าอย่างน้อย 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอ
  • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อและเที่ยวบิน เปลี่ยนเส้นทาง และการคืนเงินหลังจากการแลกบัตรกำนัล
  • รหัสบัตรกำนัลนี้ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัดสำหรับใช้ในแคมเปญการตลาดเท่านั้น และไม่สามารถจำหน่ายได้
  • รหัสบัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดหรืออื่นๆ ทุกประเภทได้
  • รหัสบัตรกำนัลจะต้องไม่ให้มีการฉีกขาด แก้ไข โอน ซื้อ หรือขายตามที่เงื่อนไขระบุ
  • รหัสบัตรกำนัลไม่สามารถแลกสะสมคะแนน AirAsia BIG ได้
  • การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแอร์เอเชีย เช่น ชื่อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ “แอร์เอเชีย”) แบรนด์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบ ลิขสิทธิ์ ฯลฯ ต้องได้รับอนุญาตจากไทยแอร์เอเชียล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อตีพิมพ์
   

  รวมจำนวนของรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 36,000 บาท

  (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 8. เงื่อนไขการร่วมรายการหรือการรับรางวัลต่างๆ
  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่ประกาศรายชื่อ และผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ก่อนรับของรางวัล
 9. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล [email protected]

 

ใบอนุญาตเลขที่ 1693 - 1694 / 2566
ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)บทความที่เกี่ยวข้อง

ช้อปฟรีเพลินๆ 3,000 บาท แค่ซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ ผ่านเว็บไซต์

ช้อปฟรีเพลินๆ 3,000 บาท แค่ซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ ผ่านเว็บไซต์

แคมเปญนี้เฉพาะการซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ แผนรายปี ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/3s6h12b และกรอกโค้ดโปรโมชั่น TUNECANCER พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 หรือจนกว่าของจะหมด

พิเศษสุด! เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ รายปี แผน 2 ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี ตุ๊กตาสุดฮิต Labubu รับเลยไม่ต้องรอพรี

พิเศษสุด! เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ รายปี แผน 2 ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี ตุ๊กตาสุดฮิต Labubu รับเลยไม่ต้องรอพรี

พิเศษสุด! เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ รายปี แผน 2 ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี ตุ๊กตาสุดฮิต Labubu รับเลยไม่ต้องรอพรี

แจกเยอะ แจกจริง สุดปัง สูงสุด 900 บาท เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ ผ่านเว็บไซต์

แจกเยอะ แจกจริง สุดปัง สูงสุด 900 บาท เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ ผ่านเว็บไซต์

เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ ( แผนรายปี ) ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี! บัตรส่วนลดโลตัส