Call Center 1183
ซื้อประกัน ไอ ทราเวล ผ่านเว็บไซต์ เที่ยวอุ่นใจ แถมได้คุ้มมมม!

ซื้อประกัน ไอ ทราเวล ผ่านเว็บไซต์ เที่ยวอุ่นใจ แถมได้คุ้มมมม!

เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ไอ ทราเวล ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี! บัตรส่วนลดสตาร์บัค

  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน) รับบัตรส่วนลดสตาร์บัค มูลค่า 100 บาท* (100 รางวัล)
  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน) รับบัตรส่วนลดสตาร์บัค มูลค่า 200 บาท* (50 รางวัล)

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางแบบรายปี ยอดซื้อเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ (ขนาด 20 นิ้ว)

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ LINE Official Account @tuneprotect https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับบัตรส่วนลดสตาร์บัค

ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วันทำการ หลังจบระยะเวลาแคมเปญโปรโมชันนี้

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ซื้อเลย

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1.แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แบบรายเที่ยวและรายปี ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/3yIWUaw ของ บริษัททูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าของจะหมด

2. ในทุก ๆ ยอดการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของท่าน ท่านจะได้สิทธิ์ รับบัตรส่วนลดสตาร์บัค ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน) รับบัตรส่วนลดสตาร์บัค มูลค่า 100 บาท* (100 รางวัล)
  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน) รับบัตรส่วนลดสตาร์บัค มูลค่า 200 บาท* (50 รางวัล)

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางแบบรายปี ยอดซื้อเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ (ขนาด 20 นิ้ว)

ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ LINE Official Account @tuneprotect https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับบัตรส่วนลดสตาร์บัค

3. ทางบริษัทจะจัดส่งบัตรส่วนลดสตาร์บัค ไปตามที่อยู่อีเมลหรือไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันเริ่มต้นคุ้มครองที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน

4. แแคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดยบจก. เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด

5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับคูปองตามโปรโมชัน หากมีการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ประกันเดินทางต่างประเทศภายหลัง ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมโปรโมชันรับคูปอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ขอสงวนสิทธิ์รับบัตรส่วนลดสตาร์บัค 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้

7. โปรโมชันนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไข บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

8. ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ไอ ทราเวล เป็นประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 - 85 ปี

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของกำนัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง(จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้า หรือลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 60 วัน หลังจากวันเริ่มคุ้มครอง

10. ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้

11. เงื่อนไขการใช้บัตรส่วนลดสตาร์บัค จะเป็นไปตามที่สตาร์บัคกำหนด

12. เงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทาง จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

13. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้

14. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

15. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TuneProtectThailand

ซื้อเลย

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณา, ตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของ บริษัท รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใด ๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใด ๆ

5. ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ทีมงานฯ จะจัดส่งบัตรส่วนลดให้แก่ผู้โชคดีทางอีเมลตามที่ระบุไว้ตั้งแต่สมัครกรมธรรม์ หลังจากจบระยะเวลาแคมเปญเรียบร้อยแล้ว ภายใน 60 วัน (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดบทความที่เกี่ยวข้อง