Call Center 1183
ประกันภัย COVID - 19

VSafe COVID

 • โคม่าผลกระทบจากการฉีดวัคซีน รับสูงสุด 1,000,000*
 • ค่ารักษา IPD แพ้วัคซีน คุ้มครองสูงสุด 100,000*
 • ชดเชยรายได้จากการรักษา IPD แพ้วัคซีน 1,000 บาท/วัน (สูงสุด 14 วัน)
 • คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกยี่ห้อ*

ซื้อเลย

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย

 1. โปรดกรอกข้อมูล
 2. เลือกแผน
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ยืนยันข้อมูลและชำระเงิน
กรอกข้อมูลเพื่อดูแผนประกันภัยฉบับเต็ม

กรุณาระบุวันเกิด


เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครอง

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1 เดือน – 80 ปีบริบูรณ์
2. สำหรับผู้เอาประกันภัยสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์
(แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน
8. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
9. วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10. ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Health2Go คลิก

Q&A

คำถามที่พบบ่อย

การซื้อผลิตภัณฑ์

 • VSafe COVID ประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนา(COVID-19) และคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของทูนประกันภัย คือประกันอะไรและดีอย่างไร

  คือ ประกันภัยที่ครอบคลุมการคุ้มครองเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาและผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  - ค่ารักษา IPD แพ้วัคซีนคุ้มครอบสูงสุด 100,000
  - ชดเชยรายได้จากการรักษา IPD แพ้วัคซีน 1,000 บาท/วัน (สูงสุด 14 วัน)
  - รับทันที 5,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  - คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกยี่ห้อ*

 • ช่วงอายุที่สามารถสมัครประกัน VSafe COVID

  สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 80 ปี

 • มีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยหรือเงื่อนไขอื่น ที่สำคัญหรือไม่

  - ระยะเวลารอคอยของผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 0 วัน
  - ระยะเวลารอคอยกรณีคุ้มครองติดเชื้อโคโรนา(COVID-19) 14 วัน
  - ต้องอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่เริ่มมีผลบังคับ

 • คนต่างชาติ สามารถซื้อประกัน VSafe COVID ได้หรือไม่

  คนต่างชาติสามารถซื้อประกันภัย VSafe COVID ได้

 • อาชีพใดบ้างที่ไม่สามารถซื้อประกันภัย VSafe COVID ได้

  กลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เป็นต้น) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าทีอยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วด นักบิน

 • ประกันภัย VSafe COVID สามารถซื้อได้กี่ช่องทาง

  สามารถซื้อได้ 2 ช่องทาง
  1. ช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์: https://www.tuneprotect.co.th/th
  2. ช่องทางออฟไลน์ สามารถแจ้งรายละเอียดและข้อมูลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล์ customercare@tuneprotect.com หรือโทรสายด่วน 1183

 • ควรฉีดวัคซีนก่อนหรือควรซื้อประกันภัย VSafe COVID ก่อน

  ควรซื้อประกันภัยก่อนการฉีดวัคซีน เนื่องจากกรมธรรม์นี้ยกเว้น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครอง

 • หากฉีดวัคซีนก่อนซื้อประกันภัย VSafe COVID จะส่งผลอย่างไร

  เข็มที่ฉีดก่อนซื้อประกันภัย จะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่เข็มต่อไปหลังจากวันเริ่มคุ้มครองจะได้รับความคุ้มครอง

 • จำกัดจำนวณเข็มของวัคซีนที่ฉีดหรือไม่

  ไม่จำกัดจำนวนเข็ม แต่จำกัดจำนวนทุนความคุ้มครอง
 • การฉีดวัคซีน จะต้องฉีดที่ประเทศไทยเท่านั้นหรือไม่

  ไม่จำเป็น สามารถฉีดที่ต่างประเทศได้

 • ถ้าลูกค้ามีกรมธรรม์ iSafe อยู่แล้ว สามารถซื้อ VSafe COVID เพิ่มได้หรือไม่

  ยังไม่อนุญาต

บริการหลังการขาย

 • กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ต้องดำเนินการอย่างไร

  สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล customercare@tuneprotect.com หรือโทร 1183

 • กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ต้องทำอย่างไร

  สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล customercare@tuneprotect.com หรือโทร 1183

เคลม

 • ขั้นตอนการเคลมอื่นๆ นอกจากค่ารักษาพยาบาลต้องทำอย่างไร และสามารถติดต่อใครได้

  ขั้นตอนการเคลม:
  1. ดาวน์โหลดเคลมฟอร์ม (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)
  2. เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  3. ส่งเอกสาร

  • ทางไปรษณีย์ / ยื่นด้วยตนเอง: 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น14 ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  • อีเมล: tpt-claim.covid19@tuneprotect.com

  เจ้าหน้าที่สินไหม 02-078-5656 ติดต่อแผนกเคลม

 • A: การเคลมที่จะต้องทำการกรอกใบเคลม และส่งเอกสารให้กับทางบริษัท ผ่านทางอีเมล, ไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเองที่ บริษัท ทูนประกันภัย

  - การเจ็บป่วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  - ข้อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  - ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป ( จำกัดความรับผิดฆาตกรรม 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
  ** เอกสารการเคลม สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ และนำส่งกับเอกสารทางการแพทย์หากส่งเอกสารการเคลมไม่ครบถ้วน จะส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

 • B: กรณีไม่ต้องสำรองจ่าย ในกรณีดังต่อไปนี้

  - การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  - การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ** กรณีรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ภายหลังจาก 14 วัน หลังจากการฉีดวัคซีน การเคลมจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการเคลม ส่วนA

บริการทางการแพทย์

 • Health2GO บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ส่วนตัวของคุณ

  ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ ใช้บริการได้ 1 สิทธิต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Health2GO คลิก

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ