Call Center 1183
ประกันภัย COVID - 19

iSafe Extra

  • คุ้มครอง COVID-19
  • คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท*
  • ฟรี! Health2GO บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์
  • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 599บาท/ปี*

ซื้อเลย

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรมธรรม์ประกันภัย

  1. โปรดกรอกข้อมูล
  2. เลือกแผน
  3. ข้อมูลส่วนบุคคล
  4. ยืนยันข้อมูลและชำระเงิน
กรอกข้อมูลเพื่อดูแผนประกันภัยฉบับเต็ม

กรุณาระบุวันเกิด


เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครอง

1. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ตามแผน iSafe Plus, iSafe Extra, VSafe, VSafe COVID, Tune iPass, หรือ iPass COVID-19 ได้เพียงแผนใดแผนหนึ่งต่อหนึ่งเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วด นักบิน คนงานก่อสร้าง ผู้ที่ปฎิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือบนเรือทุกประเภท
7. ผู้สมัครที่เพิ่งหายจากโรคโควิด-19 สามารถซื้อกรมธรรม์ได้ โดยต้องออกจากโรงพยาบาล/คลินิกไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลใช้บังคับ
8. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน
9. ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Health2Go คลิก

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ