Call Center 1183
สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ควรเลือกอย่างไร

สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ควรเลือกอย่างไร

ก่อนจะออกเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว ไปทำงาน หรือไปทำภารกิจอะไรก็ตาม สิ่งจำเป็นที่ควรซื้อไว้สำหรับเป็นแบ็กอัปหรือแผนสำรอง ก็คือ ประกันเดินทางต่างประเทศ เพราะที่ต่างประเทศนั้น แน่นอนว่าต้องมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกับบ้านของเรา ซึ่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา ประกันเดินทางต่างประเทศที่คุณซื้อไว้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ได้

แต่จะเลือกประกันภัยเดินทางต่างประเทศแบบไหนที่ดีและตอบโจทย์ วันนี้มาทำความเข้าใจก่อนเลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศกันดีกว่า

 

1. รู้จักกับประเภทของประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

โดยทั่วไป ประกันเดินทางต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 แบบหลัก ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเดินทางของผู้เดินทาง และจุดประสงค์ในการใช้ขอวีซ่า สามารถสรุปได้ดังนี้

1.1 ประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว (Single Trip)

 • ให้ความคุ้มครองแบบครั้งต่อครั้ง ทริปต่อทริป
 • คุ้มครองในระยะสั้น ภายในระยะเวลาประมาณ 7 - 30 วัน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางต่างประเทศไม่บ่อย เช่น ไปท่องเที่ยว ไปติดต่อธุรกิจชั่วคราว
 • มีทั้งแบบคุ้มครองเพียงด้านเดียว เช่น ค่ารักษาพยาบาล และแบบคุ้มครองหลายด้านรวมกัน

1.2 ประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายปี (Annual Trip)

 • ให้ความคุ้มครองตลอดทั้งปีสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง
 • คุ้มครองระยะยาว โดยอาจคุ้มครองระยะเวลาตั้งแต่ 90 - 180 วัน/ครั้ง
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง หรือต้องไปอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน เช่น ไปศึกษาต่อ ไปทำงานประจำ
 • ความคุ้มครองครอบคลุมหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และคุ้มครองทรัพย์สิน

1.3 ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับใช้ขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

ในบางประเทศ ก่อนออกเดินทาง ผู้เดินทางจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า และต้องมีประกันเดินทางที่มอบความคุ้มครอง ผลประโยชน์ รวมถึงวงเงินคุ้มครองที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูตไว้ใช้ยื่นขอวีซ่าด้วย

โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปอย่างเขตเชงเก้น (Schengen) ที่ผู้เดินทางจะต้องขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ซึ่งเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่า เดินทางเข้า - ออกระหว่างประเทศสมาชิกเขตเชงเก้น 26 ประเทศ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ 

ซึ่งประเภทของการเดินทางที่ผู้เดินทางจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้น ก็จะสอดคล้องกับประเภทของวีซ่าปกติทั่วไป นั่นคือ

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) สำหรับการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือพักผ่อน ซึ่งผู้ถือวีซ่าจะสามารถอยู่ในประเทศได้ชั่วคราว ในระยะเวลาที่กำหนด
 • วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) สำหรับการเดินทางเพื่อการประกอบธุรกิจ เช่น ประชุม สัมมนา จัดแสดงสินค้า เป็นต้น
 • วีซ่าทำงาน (Work Visa) สำหรับการเดินทางเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือวีซ่าจะสามารถพำนักอยู่ในพื้นที่ได้นานเท่าไรนั้น จะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและกฎหมายของแต่ละประเทศ
 • วีซ่านักเรียน/นักศึกษา (Student Visa) สำหรับการเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
 • วีซ่าคนอยู่อาศัย (Resident Visa) สำหรับการเดินทางที่บุคคลต้องการอยู่อาศัยในประเทศนั้นเป็นระยะเวลานานหรือถาวร เช่น ไปอยู่กับครอบครัว สามี/ภรรยา โดยระยะเวลาในการพำนักก็จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน

 

2. สิ่งที่ควรรู้และเช็กให้ชัวร์ ก่อนซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

มาถึงเรื่องสำคัญสำหรับใครที่ต้องการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ โดยเฉพาะประกันเดินทางต่างประเทศรายปี มาดูวิธีเลือกแผนประกันที่ตรงใจกันต่อ โดยวิธีการเลือก มีดังนี้

1. แผนความคุ้มครองครอบคลุมหลายด้าน

อย่างที่บอกไปว่าเมื่ออยู่ต่างประเทศ อาจเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ ดังนั้นแผนความคุ้มครองของประกันจะต้องครอบคลุมเรื่องหลัก ๆ ดังนี้

 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือเจ็บป่วยหนัก แผนประกันก็ควรครอบคลุมกรณีต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ยิ่งถ้าหากแผนประกันคุ้มครองครอบคลุมโรคประจำตัว หรือภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ก็ยิ่งดี
 • ครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ประกันเดินทางต่างประเทศควรมีวงเงินสำหรับส่วนนี้ไว้ด้วย เพราะไม่มีใครทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายกรณีต้องเคลื่อนย้ายกลับประเทศ สอดคล้องกับข้อด้านบน แผนประกันที่ดีควรคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน หากต้องส่งตัวผู้เดินทางกลับประเทศ
 • คุ้มครองทรัพย์สิน สัมภาระ กระเป๋าเดินทาง และเอกสารสำคัญ ในกรณีที่เกิดความล่าช้า สูญหาย หรือโดนโจรกรรม โดยในแผนควรให้เงินชดเชยในกรณีเหล่านี้เช่นเดียวกัน
 • คุ้มครองกรณีไฟลต์บินยกเลิก ไฟลต์เลื่อนหรือดีเลย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุม จนทำให้ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากขึ้น

2. ระยะเวลาในการคุ้มครองตรงกับความต้องการ

นอกจากเรื่องของความคุ้มครองแล้ว ควรเช็กให้ดีว่าประกันเดินทางต่างประเทศที่สนใจจะซื้อ คุ้มครองประเทศใดบ้าง และคุ้มครองกี่วัน ให้ระยะเวลาในการคุ้มครองขั้นต่ำกี่วัน และถ้าให้ดีคุณควรซื้อล่วงหน้า เพื่อให้ประกันเริ่มคุ้มครองทันทีในวันที่ต้องเดินทาง เพราะบางแผนประกันจะมีระยะเวลากำหนดอยู่ว่าต้องซื้อล่วงหน้านานเท่าไร

3. เลือกให้ตรงกับจุดประสงค์ในการเดินทางและประเทศที่จะไป

โดยดูจากลักษณะการเดินทางและกิจกรรมที่จะทำ เพื่อจะได้เลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ เช่น ถ้าในแพลนต้องทำกิจกรรมโลดโผน มีความเสี่ยง ต้องผจญภัยเยอะ หากแผนประกันเดินทางต่างประเทศแผนหลักไม่ครอบคลุม ก็อาจต้องซื้อประกันความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมไว้ด้วย

4. วงเงินคุ้มครองเหมาะสม

วงเงินคุ้มครองของประกันเดินทางต่างประเทศ ควรเหมาะสมกับค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป เพราะหากวงเงินคุ้มครองต่ำ ก็อาจทำให้คุณต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง ยิ่งค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศค่อนข้างสูง คุณจึงต้องเลือกแผนความคุ้มครองให้ดี

5. ค่าเบี้ยประกันที่คุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลายเจ้า

เพื่อให้ได้แผนประกันที่ตอบโจทย์ และมาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่า ก่อนซื้อต้องให้เวลากับการเปรียบเทียบราคา และความคุ้มครองของแผนประกันที่มีลักษณะเดียวกัน จากบริษัทประกันภัยหลาย ๆ เจ้า ซึ่งถ้าหากบริษัทไหนมีโปรโมชันสำหรับลูกค้าเพิ่มมาด้วย ก็ยิ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจขึ้นไปอีก

กรณีตัวอย่าง : ผู้หญิงวัย 35 ปี มีโรคประจำตัวคือโรคภูมิแพ้ กำลังจะเดินทางไปทำงานในประเทศโซนยุโรป 2 ประเทศ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

สิ่งที่ต้องพิจารณา ในการเลือกประกันเดินทางต่างประเทศ
เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องของโรคประจำตัว และปัจจัยด้านการเดินทาง สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ แผนประกันควรให้ความคุ้มครองครอบคลุม ดังนี้

 • คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการเคลื่อนย้ายเพื่อรับการรักษาพยาบาลในพื้นที่ หากอาการกำเริบกระทันหัน
 • คุ้มครองกรณีต้องส่งตัวกลับประเทศภูมิลำเนา หากเจ็บป่วยหนักหรือเสียชีวิต
 • คุ้มครองกรณีเที่ยวบินยกเลิกหรือดีเลย์ เนื่องจากต้องเดินทางไปใน 2 ประเทศ แผนประกันจึงควรครอบคลุมความช่วยเหลือ หากตกเครื่องตอนต่อไปประเทศที่ 2
 • คุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน สูญหายหรือล่าช้าจากเที่ยวบิน
 • เนื่องจากเป็นการเดินทางเพื่อไปทำงาน และไม่ได้ทำกิจกรรมเสี่ยง หากมีงบประมาณไม่สูงมาก เลือกประกันแผนหลักที่มีวงเงินคุ้มครองครอบคลุมก็เพียงพอ

อ่านมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า วิธีการเลือกประกันเดินทางต่างประเทศ นั้นไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด แต่สิ่งสำคัญ คือ ควรวางแผนและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนซื้อ รวมถึงควรเลือกบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือไว้ก่อนอีกด้วย

 

ทำไมถึงควรเลือกประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ของ Tune Protect Thailand

เพราะการหาประกันเดินทางต่างประเทศคู่ใจ เพื่อให้เดินทางราบรื่นทุกทริป มีหลายส่วนที่ต้องพิจารณา ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาบริษัทประกันภัยที่สามารถไว้วางใจได้แล้วล่ะก็ Tune Protect Thailand ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ

ประกันเดินทางต่างประเทศ iTravel จาก Tune Protect Thailand ช่วยให้คุณเที่ยวสบายใจได้ทุกที่ทั่วโลก เพราะให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5,000,000 บาท* ในขณะที่ราคาเบี้ยเริ่มต้นเพียง 80 บาท/วัน* เท่านั้น และยังคุ้มครองคลอบคลุมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 • คุ้มครองการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมอบค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 4,000,000 บาท*
 • คุ้มครองการรักษาจากไวรัส COVID-19 ทุกแผน
 • คุ้มครองกรณีไฟลต์บินยกเลิก ตกเครื่อง หรือถูกยกเลิกการเดินทาง
 • คุ้มครองทรัพย์สิน สัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง กรณีสูญหาย ล่าช้า
 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย ขณะเดินทางต่างประเทศ
 • ได้รับการรับรองจากสถานทูต เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen)
 • มอบเงินชดเชย กรณียื่นวีซาไม่ผ่าน*

นอกจากนั้น สิ่งที่ทำให้ ประกันเดินทางต่างประเทศ iTravel แตกต่าง ก็คือ

 • ผู้ซื้อไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของเราทั่วโลก
 • ฟรีบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO พร้อมดูแลคุณ 24 ชั่วโมง
 • ซื้อออนไลน์ รับกรมธรรม์ทันที
 • รับโปรโมชันพิเศษ* สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัย

เห็นแบบนี้แล้ว ก็อุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง เพียงแค่มีประกันเดินทางต่างประเทศ iTravel จาก Tune Protect Thailand ร่วมทริปไปกับคุณด้วย 
หากท่านใดสนใจทำประกันเดินทางกับเรา สามารถเช็กข้อมูลแผนประกันเพิ่มเติม และสมัครรับความคุ้มครองได้ที่

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด แคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดย บจก. เกรท ฟอร์ ทูน โบรกเกอร์ จำกัด

 บทความที่เกี่ยวข้อง

ซื้อประกันการเดินทาง เลือกอย่างไรให้คุ้มครองครอบคลุม

ซื้อประกันการเดินทาง เลือกอย่างไรให้คุ้มครองครอบคลุม

Tune Protect Thailand ขอแชร์เคล็ดลับการเลือกซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ เลือกอย่างไรให้คุ้มครองครอบคลุม เพื่อให้ทริปเที่ยวต่างประเทศไม่สะดุดหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

10 พิกัดฮิต เคาท์ดาวน์ต่างประเทศ แค่มีพาสปอร์ตก็เที่ยวได้

10 พิกัดฮิต เคาท์ดาวน์ต่างประเทศ แค่มีพาสปอร์ตก็เที่ยวได้

เทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้ว หลายๆ คนคงกำลังวางแผนจัดทริปเพื่อไปฉลองปีใหม่กับคนที่คุณรัก แต่ใครที่เบื่อเคาน์ดาวน์ที่ไทย บทความนี้จะมาแจก 10 พิกัดฮิต เคาท์ดาวน์ต่างประเทศ แค่มีพาสปอร์ตก็เที่ยวได้

รวม 10 ประเทศ น่าเที่ยวราคาสบายกระเป๋า

รวม 10 ประเทศ น่าเที่ยวราคาสบายกระเป๋า

Tune Protec ขอนำเสนอทริปท่องเที่ยวในราคาสุดสบายกระเป๋า และสามารถเที่ยวได้ครบทุกความต้องการ สนุกไม่แพ้ใคร พร้อมแนะนำประกันเดินทางที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของทุกคน