Call Center 1183
ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี ควรตรวจอะไรบ้าง?

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี ควรตรวจอะไรบ้าง?

ทุกวันนี้ผู้คนใช้ชีวิตกันแบบละเลยสุขภาพมาก ด้วยความที่คิดว่าร่างกายปกติ ไม่แสดงอาการอะไร ก็เลยคิดว่าสุขภาพดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อม ความเครียด อาหาร ซึ่งนั่นอาจจะเป็นภัยเงียบที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดความเจ็บป่วยได้ การตรวจสุขภาพประจำปี ถือว่าจะช่วยให้เรารู้ทันสภาพร่างกาย เมื่อพบความผิดปกติ จะได้เข้ารับการรักษาได้ทันที มีโอกาสที่จะหายขาดและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข


ทำไมจึงต้องตรวจสุขภาพประจำปี

สุขภาพร่างกายถือเป็นสิ่งที่สำคัญและมาเป็นอันดับหนึ่ง การดูแลทะนุถนอมร่างกายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เปรียบได้เหมือนการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ถ้าอะไหล่แข็งแรงไม่ชำรุง เครื่องจักรก็ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ร่างกายก็เช่นกัน เนื่องจากร่างกายและอวัยวะต่างๆของเราทำงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาความบกพร่องของร่างกายหรือโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในร่างกาย แต่ยังไม่แสดงอาการออกมา ซึ่งแน่นอนว่าตรวจพบเร็วก็รักษาเร็ว อีกทั้งยังช่วยวางแผนในเรื่องสุขภาพ ปรับกิจกรรมให้เข้ากับสภาพร่างกาย ณ ตอนนั้น เพื่อความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกาย


ประกันภัยโรคร้ายแรง, ประกันโรคร้ายแรง ที่ไหนดี


ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

1. ป้องกันหรือค้นหาโรคและภาวะผิดปกติในร่างกายทำให้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

การตรวจสุขภาพร่างกายนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ตรวจภายนอกร่างกายว่ามีบาดแผลหรือได้รับบาดเจ็บในส่วนไหนหรือไม่ แต่เป็นการตรวจและวินิจฉัยจากทีมแพทย์ ว่าร่างกายและอวัยวะภายในยังทำงานปกติดีหรือไม่ มีส่วนไหนสึกหลอหรือเปล่า อีกทั้งยังสามารถตรวจพบกับภาวะผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่ถึงขั้นตรวจพบโรคร้ายแรง ซึ่งโรคเหล่านี้ในระยะแรกจะยังไม่แสดงอาการ ทำให้แพทย์วางแผนรักษา เพื่อให้มีโอกาสหายขาด และกลับมาร่างกายแข็งแรงดังเดิมได้


2. ป้องกันไม่ให้โรคลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

การวินิจฉัยและตรวจร่ายกายอย่างละเอียด สามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่ได้ เนื่องจากแพทย์จะวินิจฉัยแผนการรักษาให้เหมาะสม และป้องกันการลุกลามไปยันอวัยวะส่วนอื่น อีกทั้งยังช่วยทุเลาความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ เมื่อได้รับการตรวจสุขภาพ


3. ถ้าตรวจพบภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค แพทย์สามารถแนะนำวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากโรคได้

การตรวจสุขภาพทุกครั้ง แพทย์จะมีการให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรง และลดปัจจัยที่ทำให้ร่างกายและอวัยวะภายในเสื่อมโทรม ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยแวดล้อมในการใช้ชีวิตมักพบเจอกับความเสี่ยงตลอด ไม่ว่าจะ มลภาวะทางอากาศ ความเครียด หรืออาหารการกิน ทุกอย่างล้วนส่งผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น การได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ถือว่าเป็นการเสริมสร้างนิสัยสุขภาพให้สมบูรณ์ ป้องกันการเจ็บป่วยที่จะเกิอดขึ้นในอนาคต


4. ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ

เมื่อเข้ารับการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะแนะนำแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สุขภาพดี จากนั้นคนไข้ก็นำมาปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวัน ทำจนเป็นกิจวัตร เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ส่งเสริมสุขภาพดี ลดปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงได้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงและไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ


5. ลดอัตราการเจ็บป่วย และการเสียชีวิต

การตรวจสุขภาพนั้นนอกจากจะได้เห็นการทำงานของร่างกายและอวัยวะต่างๆ แล้ว ยังทราบถึงความเป็นไปและความผิดปกติของร่างกาย ช่วยให้ลดอัตราการเจ็บป่วย เมื่อทราบถึงความผิดปกติแล้ว การเร่งรักษาให้หายขาด  นำไปสู่สุขภาพที่ดี และแข็งแรง นั่นก็นำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิต


ซื้อประกันโรคร้ายแรง


ตรวจสุขภาพประจำปีควรตรวจอะไรบ้าง?

วัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีอายุ 30 – 50 ปี)

ด้วยความที่เป็นวัยทำงาน ผู้คนในช่วงอายุมักจะทุ่มเวลาให้กับการทำงาน จึงทำให้มีเวลาดูแลตัวเองน้อย และมีปัจจัยเสี่ยงหลักๆ อย่างความเครียดเข้ามาอยู่ทุกวัน ในการเข้ารับตรวจร่างกาย จำเป็นต้องได้รับการตรวจเบื้องต้น ดังนี้

1. การตรวจร่างกายทั่วไป หากมีคนในครอบคัวป่วยด้วยโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็ง หรืออื่นๆ

จำเป็นต้องมีการแจ้งให้แพทย์ทราบในช่วงซักประวัติ เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำในการตรวจสุขขภาพที่เหมาะสม

2. การตรวจหาความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และภาวะซึมเศร้า

3. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และ ตรวจการได้ยิน

4. ในกรณีที่ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือมีการใช้สารเสพติด จำเป็นต้องมีการเข้ารับการตรวจสุขภาพเพิ่มเตติมเป็นพิเศษ

ในผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม อย่างน้อยปีละครั้งและในทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่มี อายุระหว่าง 40 – 50 ปี ควรตรวจวัดสายตาและสุขภาพดวงตาเพิ่มเติม โดยการคัดกรองโรคต้อหิน ภาวะความดันลูกตาสูง ความผิดปกติของลูกตาอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง


ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วัยที่ต้องทำงานแล้ว แต่ก็ยังจำเป็นต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำ และต้องมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากช่วงอายุนี้จะมีโอกาสพบเจอโรคต่างๆ ได้มากขึ้น

1. การตรวจด้านภาวะทางโภชนาการ เช่น ระดับสารอาหาร และค่าวิตามินต่างๆ

2. ตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ

3. ตรวจอุจจาระ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

4. ตรวจปัสสาวะ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ

5. ตรวจวัดระดับน้ำตาล ตรวจไขมันในเลือด และประเมินภาวะการทำงานของไต ด้วยการตรวจวัดระดับครีอะทีนิน

6. ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้

7. อายุ 60 ปีขึ้นไป ควรตรวจวัดความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน

8. อายุ 60 – 64 ปี ควรตรวจตาทุก 2 – 4 ปี

9. อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรตรวจตาทุก 1 – 2 ปี

10. อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรตรวจประเมินสมรรถภาพสมอง


ประกันภัยโรคร้าย, ประกันภัยโรคร้ายแรง


ประกันโรคร้ายแรง มายเฟล็กซี่ ซี ไอ จาก ทูน โพรเทค

การดูแลสุขภาพและการตรวจสุขภาพ ถ้าจะให้ดี ต้องมาควบคู่กับการทำประกัน ซึ่งประกันที่จะแนะนำในวันนี้เป็น ประกันโรคร้ายแรง myFlexi CI จาก ทูน โพรเทค เพราะโรคร้ายแรงน่ากลัวกว่าที่คิด แผนประกันนี้จะดูแลคุ้มครองคุ้มครอง 5 กลุ่มโรคร้ายแรงทุกระยะ และเลือกความคุ้มครองโรคร้ายเพิ่มเติมได้ตามต้องการ แถมคุ้มครองโรคร้ายทุกระยะ สูงสุดมากกว่า 3 ล้านบาท* มีค่าชดเชยรายวัน และพยาบาลพิเศษ สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 18-60 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปี อีกทั้งยังลดหย่อนภาษีได้ พร้อมบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์และบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ที่สำคัญสมัครได้เลย โดยไม่ต้องซื้อประกันชีวิต ตอบคำถามสุขภาพแค่ 3 ข้อ ไม่ต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล และเลือกผ่อนได้ชิลๆ ผ่านบัตรเครดิต* สะดวก รวดเร็ว คุ้มครองทันที


ซื้อประกันโรคร้ายแรง


ถ้ายังไม่แน่ใจว่าควรซื้อประกันโรคร้ายแรงตอนอายุเท่าไหร่ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้


อย่ารอให้ร่างกายประท้วง โดยการแสดงอาการแล้วถึงค่อยไปตรวจสุขภาพ อันที่จริงการตรวจเช็กสุขภาพถือเป็นเรื่องดี นอกจากจะได้รู้การทำงานของร่างกาย เช็กความผิดปกติของร่างกายกายแล้ว ยังช่วยให้วางแผนชีวิตประจำวันในการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือป่วยได้ แต่แน่นอนว่าถ้าหลีกเลี่ยงจากอาการป่วยไม่ได้ ประกันภัยโรคร้าย ถือว่าตอบโจทย์ เพราะจะช่วยดูแลยามเกิดโรคร้าย ทั้งในเรื่องค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายวัน แถมยังมีบริการจากแพทย์ผู้เชียวชาญคอยให้บริการ ถือแผนประกันจาก ทูน โพรเทค มีแต่อุ่นใจ สนุกกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบ


*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สนใจสอบถามเพิ่มเติม: 1183 หรือ Line@: @tuneprotect


อ้างอิงข้อมูลจาก :

บทความ ตรวจสุขภาพประจำปีดีอย่างไร-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บทความ ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อรู้ทันโรคร้ายที่อาจมาเยือนโดยไม่รู้ตัว-โรงพยาบาลพระรามBlog Relate