Call Center 1183
คุ้มเกิ๊นนนน! รับสูงสุด 1,700 บาท เมื่อซื้อประกันชิลชัวร์ ผ่านเว็บไซต์

คุ้มเกิ๊นนนน! รับสูงสุด 1,700 บาท เมื่อซื้อประกันชิลชัวร์ ผ่านเว็บไซต์

เมื่อซื้อประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ (แผนรายปี) ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี! บัตรของขวัญ โลตัส (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

 • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,900 บาทขึ้นไป รับบัตรของขวัญ โลตัสมูลค่า 800 บาท* (100 รางวัล)
 • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 8,700 บาทขึ้นไป รับบัตรของขวัญ โลตัส มูลค่า 1,700 บาท* (100 รางวัล)

ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ LINE Official Account @tuneprotect https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับบัตรของขวัญ โลตัส ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วันทำการนับจากวันเริ่มต้นคุ้มครอง ที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ซื้อเลย

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. 1. แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ (แผนรายปี) ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/44FpkQk ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 18 ก.ย. 66 – 31 ต.ค. 66 หรือจนกว่าของจะหมด
 2. 2. ในทุก ๆ ยอดการซื้อประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ (แผนรายปี) ท่านจะได้รับบัตรของขวัญ โลตัส ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)
  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,900 บาทขึ้นไป รับบัตรของขวัญ โลตัส มูลค่า 800 บาท* (100 รางวัล)
  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 8,700 บาทขึ้นไป รับบัตรของขวัญ โลตัส มูลค่า 1,700 บาท* (100 รางวัล)
 3. ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ LINE Official Account @tuneprotect https://lin.ee/77HMhhUเพื่อรับบัตรของขวัญโลตัส
 4. 3. ทางบริษัทจะจัดส่งบัตรของขวัญ โลตัส ไปตามที่อยู่อีเมลหรือไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันเริ่มต้นคุ้มครองที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
 5. 4. แคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดยบจก. เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด
 6. 5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับคูปองตามโปรโมชัน หากมีการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ ภายหลัง ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมโปรโมชันรับคูปอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. 6. ขอสงวนสิทธิ์รับบัตรของขวัญ โลตัส 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้
 8. 7. โปรโมชันนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไข บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 9. 8. ประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ เป็นประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย
 10. 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของกำนัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง(จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้า หรือลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 60 วัน หลังจากวันเริ่มคุ้มครอง
 11. 10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนของกำนัลกังกล่าว หากพบว่า คุณสมบัติของท่าน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย หรือกรณีใดๆ ที่เป็นผลทำให้กรมธรรม์ของท่านสิ้นผลบังคับก่อนครบกำหนดระยะเวลาคุ้มครองการเอาประกันภัย
 12. 11. ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้
 13. 12. เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญ โลตัส จะเป็นไปตามที่โลตัสกำหนด
 14. 13. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้
 15. 14. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 16. 15. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 17. 16. กรณีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญดังกล่าว ถือว่าท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ยินยอมให้บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด ทำการเก็บ ใช้ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท https://www.tuneprotect.co.th/th/privacy-policy
 18. 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TuneProtectThailand

 

หมายเหตุ

 1. 1. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณา, ตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 2. 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544
 3. 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 4. 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของ บริษัท รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใด ๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใด ๆ
 5. 5. ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ
 6. 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
 7. 7. ทีมงานฯ จะจัดส่งบัตรส่วนลดให้แก่ผู้โชคดีทางอีเมลตามที่ระบุไว้ตั้งแต่สมัครกรมธรรม์ หลังจากจบระยะเวลาแคมเปญเรียบร้อยแล้ว ภายใน 60 วัน (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 8. คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด


Blog Relate

จ่ายให้อุ่นใจทุกเจ็บ เมื่อมี พีเอ ช้อยส์!

จ่ายให้อุ่นใจทุกเจ็บ เมื่อมี พีเอ ช้อยส์!

เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ (แผนรายปี) ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี! บัตรส่วนลดเซ็นทรัล...

แจกเยอะ แจกจริง สุดปัง สูงสุด 900 บาท เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ ผ่านเว็บไซต์

แจกเยอะ แจกจริง สุดปัง สูงสุด 900 บาท เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ ผ่านเว็บไซต์

เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ ( แผนรายปี ) ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี! บัตรส่วนลดโลตัส

ช้อปฟรีเพลินๆ 3,000 บาท แค่ซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ ผ่านเว็บไซต์

ช้อปฟรีเพลินๆ 3,000 บาท แค่ซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ ผ่านเว็บไซต์

แคมเปญนี้เฉพาะการซื้อประกันมะเร็ง อี-แคนเซอร์ แคร์ แผนรายปี ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/3s6h12b และกรอกโค้ดโปรโมชั่น TUNECANCER พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 หรือจนกว่าของจะหมด