Call Center 1183
โปรบอกรักแม่ มอบความคุ้มครองให้แม่อุ่นใจทุกวัน

โปรบอกรักแม่ มอบความคุ้มครองให้แม่อุ่นใจทุกวัน

แคมเปญนี้เฉพาะการซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ แคร์, ประกันโรคร้ายแรง มายเฟล็กซี่ ซีไอ, ประกันภัยเบาหวาน โพรเทค และประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ แผนรายปี ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/3QbpRG7 ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าของจะหมด (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

เพียงซื้อประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง ประกันเบาหวาน หรือประกันชดเชยรายได้ ยอดตามเงื่อนไขที่กำหนด

  • เบี้ยประกัน 1,500 บาท รับฟรีโค้ดสตาร์บัคส์ 200 บาท
  • เบี้ยประกัน 3,000 บาท รับฟรีโค้ดสตาร์บัคส์ 500 บาท
  • เบี้ยประกัน 5,000 บาท รับฟรีโค้ดสตาร์บัคส์ 800 บาท

 

พิเศษเฉพาะเดือนสิงหาคมเท่านั้น!! รับเพิ่มกระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ Tune Protect มูลค่า 999 บาท เมื่อลูกค้ามียอดซื้อมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 66 – 31 ส.ค. 66 หรือจนกว่าของจะหมด ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ LINE Official Account @tuneprotect https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับโค้ดสตาร์บัคส์  ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน 45 วัน ทำการนับจากวันเริ่มต้นคุ้มครองที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ซื้อเลย

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. แคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดย บจก. เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”)​

2. ส่งหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยดังกล่าว มาที่ LINE Official Account @tuneprotect เพื่อรับโค้ดสตาร์บัคส์

3. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งโค้ดสตาร์บัคส์ ไปตามที่อยู่อีเมลที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน ภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ

4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบโค้ดสตาร์บัคส์ คูปอง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน สำหรับยอดการซื้อกรมธรรม์นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้

5. โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไข บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

6. ประกันอุบัติเหตุ พีเอ ช้อยส์ แคร์ ผู้เอาประกันต้องมีช่วงอายุระหว่าง 13 - 65 ปีบริบูรณ์, ประกันโรคร้ายแรง มายเฟล็กซี่ ซีไอ ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 18 – 60 ปีบริบูรณ์, ประกันภัยเบาหวาน โพรเทค ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 - 65 ปีบริบูรณ์ และประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ ผู้เอาประกันต้องมีช่วงอายุระหว่าง 20 - 55 ปีบริบูรณ์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของกำนัลภายใน 45 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง(จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้า

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนของกำนัลกังกล่าว หากพบว่าคุณสมบัติของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย หรือกรณีใดๆ ที่เป็นผลทำให้กรมธรรม์ของท่านสิ้นผลบังคับก่อนครบกำหนดระยะเวลาคุ้มครองการเอาประกันภัย

9. ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้

10. เงื่อนไขการใช้โค้ดสตาร์บัคส์ จะเป็นไปตามที่สตาร์บัคส์กำหนด

11. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

12. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

14. กรณีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญดังกล่าว ถือว่าท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ยินยอมให้บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด ทำการเก็บ ใช้ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ https://www.tuneprotect.co.th/th/privacy-policy

15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TuneProtectThailand  

 Blog Relate