Call Center 1183
คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!! รับบัตรบิ๊กซีสูงสุด 1,000 บาท* ชดเชยรายได้ พร้อมคุ้มครองอุบัติเหตุ

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!! รับบัตรบิ๊กซีสูงสุด 1,000 บาท* ชดเชยรายได้ พร้อมคุ้มครองอุบัติเหตุ

โปรคุ้มๆ ได้ทั้งชดเชยรายได้ และคุ้มครองอุบัติเหตุ ซื้อวันนี้รับโปรฯ 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ ผ่านเว็บไซต์ รับฟรี! บัตรบิ๊กซี กิ๊ฟการ์ด (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

 • เบี้ยประกันภัยแผนที่ 3 (ต่อท่าน) รับ Gift Card Big C มูลค่า 300 บาท* (100 รางวัล)
 • เบี้ยประกันภัยแผนที่ 4 (ต่อท่าน) รับ Gift Card Big C มูลค่า 800 บาท* (100 รางวัล)

 

พิเศษสุด!! เมื่อซื้อ 2 กรมธรรม์ขึ้นไป ในการซื้อครั้งเดียวรับเพิ่มไปเลย Gift Card Big c เพิ่มสูงสุด 200 บาท* (100 รางวัล)

 • เบี้ยประกันภัยแผนที่ 3 (ต่อท่าน) รับ Gift Card Big C มูลค่า 100 บาท* (100 รางวัล)
 • เบี้ยประกันภัยแผนที่ 4 (ต่อท่าน) รับ Gift Card Big C มูลค่า 200 บาท* (100 รางวัล)

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 – 31 ส.ค. 66 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ LINE Official Account @tuneprotect https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับบัตรกำนัลบิ๊กซี ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วันทำการนับจากวันเริ่มต้นคุ้มครอง ที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ซื้อเลย

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ รายปี ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/447uCE7 ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ตั้งแต่ 1 ก.ค. 66 – 31 ส.ค. 66  หรือจนกว่าของจะหมด
 2. ในทุก ๆ ยอดการซื้อประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ ท่านจะได้สิทธิ์รับบัตรบิ๊กซี กิ๊ฟการ์ด ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (นับจากเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)
  • เบี้ยประกันภัยแผนที่ 3 (ต่อท่าน) รับ Gift Card Big C มูลค่า 300 บาท* (100 รางวัล)
  • เบี้ยประกันภัยแผนที่ 4 (ต่อท่าน) รับ Gift Card Big C มูลค่า 800 บาท* (100 รางวัล)

พิเศษสุด เมื่อซื้อ 2 กรมธรรม์ขึ้นไปในการซื้อครั้งเดียวรับเพิ่มไปเลย Gift Card Big C เพิ่มสูงสุด 200 บาท*

  • เบี้ยประกันภัยแผนที่ 3 (ต่อท่าน) รับ Gift Card Big C มูลค่า 100 บาท* (100 รางวัล)
  • เบี้ยประกันภัยแผนที่ 4 (ต่อท่าน) รับ Gift Card Big C มูลค่า 200 บาท* (100 รางวัล)
 1. ส่งหลักฐานการซื้อมาที่ https://lin.ee/77HMhhU เพื่อรับ Gift Card Big C
 2. ทางบริษัทจะจัดส่ง Gift Card Big C ไปตามที่อยู่อีเมลหรือไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันเริ่มต้นคุ้มครองที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน​
 3. แคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดย บจก. เกรท ฟอทูน โบรกเกอร์ จำกัด​
 4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับคูปองตามโปรโมชัน หากมีการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ประกันชดเชยรายได้ภายหลัง ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมโปรโมชันรับคูปอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​
 5. ขอสงวนสิทธิ์ Gift Card Big C 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้​
 6. โปรโมชันนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่ตรงตามเงื่อนไข บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น​
 7. ประกันชดเชยรายได้ ชิลชัวร์ เป็นประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี​
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของกำนัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง(จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้า หรือลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 60 วัน หลังจากวันเริ่มคุ้มครอง​
 9. ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้​
 10. เงื่อนไขการใช้บัตรบิ๊กซี กิ๊ฟการ์ด จะเป็นไปตามที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนด
 11. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้​
 12. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TuneProtectThailand

 

ซื้อเลย

 

เกณฑ์การตัดสินและรับบัตรบิ๊กซี กิ๊ฟการ์ด

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรบิ๊กซี กิ๊ฟการ์ด จะต้องทำตามกติกาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน
 2. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณา, ตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับบัตรบิ๊กซี โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของ บริษัท รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใด ๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใด ๆ

 Blog Relate